verejne obstaravanie

On november 30, 2012, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Náhradný zdroj
  Dátum publikovania: 28.11.2012
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.12.2012
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Náhradný zdroj
 • Vypracovanie projektovej dokumentácia a uskutočnenie stavebných prác spojených s prestavbou, nadstavbou a prístavbou objektu č. súp. 148 v Čadci na Nájomný bytový dom Kýčerka – Čadca vrátane technickej vybavenosti.
  Dátum publikovania: 28.11.2012
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Vypracovanie projektovej dokumentácia a uskutočnenie stavebných prác spojených s prestavbou, nadstavbou a prístavbou objektu č. súp. 148 v Čadci na Nájomný bytový dom Kýčerka Čadca vrátane technickej vybavenosti. Predmet zákazky pozostáva z nasledovných častí: Časť 1. Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia stavby podľa vypracovanej a odsúhlasenj architektonickej štúdie. Časť 2. Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia stavby podľa vypracovanej a odsúhlasenej architektonickej štúdie. Časť 3.Uskutočnenie stavebných prác spojených s prestavbou, nadstavbou a prístavbou jestvujúceho objektu na bytový dom vrátane súvisiacej technickej vybavenosti.
 • Pravidelné letecké dopravné služby
  Dátum publikovania: 29.11.2012
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 11.01.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Pravidelné letecké dopravné služby,
  Nepravidelné letecké dopravné služby,
  Letecké chartrové služby,
  Podporné a pomocné dopravné služby, služby cestovných kancelárií
 • Prísady do betónu a prostriedky na ošetrenie betónových výrobkov
  Dátum publikovania: 28.11.2012
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka prísad do betónu a prostriedkov na ošetrenie betónových výrobkov. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti: 1. časť: Stierka lepiaca, Doska tepelno-izolačná, cement špeciálny 2. časť: Prášok amorfný kremičitý, Plastifikátor, Ošetrovací prostriedok na bezfarebný betón, emulzia mazacia 3. časť: Zálievková hmota, Lepiaca hmota Bližšia špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v súťažných podkladoch.
  Hodnota 582 879,0000 EUR
  Časti:
  Táto zákazka sa delí na časti Áno
  Počet častí: 3

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On november 29, 2012, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Tmel dvojzložkový epoxidový METALOX
  Dátum publikovania: 27.11.2012
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.11.2012
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Tmel dvojzložkový epoxidový METALOX
 • Nákup osobného motorového vozidla pre potreby REPIS
  Dátum publikovania: 27.11.2012
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 18.12.2012
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Verejný obstarávateľ požaduje nákup a dodávku osobného motorového vozidla pre zabezpečenie činnosti pracovníkov REPIS, konzultácií v teréne, organizovanie seminárov, školení a rozvoz informačných a propagačných materiálov. Podrobné informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch
 • Aktualizácia projektovej dokumentácie Rekonštrukcia Ústavu na výkon väzby Bratislava
  Dátum publikovania: 27.11.2012
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je aktualizácia projektovej dokumentácie
 • Chlieb, pečivo a výrobky
  Dátum publikovania: 27.11.2012
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 17.12.2012
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Jedná sa o pravidelné zabezpečovanie dodávok chleba, pečiva a iných požadovaných pekárenských výrobkov na základe pravidelných objednávok podľa potreby prevádzky stravovania verejného obstarávateľa. Predmetom zákazky sú aj všetky súvisiace služby spojené s dodávkou predmetu zákazky, ako sú doprava na určené miesto, naloženie a vyloženie dodávaných tovarov do skladu na určenom mieste. Všetky požadované množstvá jednotlivých druhov chleba, pečiva a iných výrobkov budú pravidelne upresňované jednotlivými objednávkami. Súčasťou objednávok môže byť aj príbuzný tovar objednávaný v menších množstvách. Dodávka tovarov musí byť zabezpečená v obaloch obvyklých na ich prepravu, resp. tieto obaly musia byť hygienicky nezávadné. Všetky objednávané tovary musia byť vždy dodávané v požadovanej akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom a hygienickým normám.

Digest powered by RSS Digest

verejné obstarávanie

On november 27, 2012, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

Nové denné zákazky zo Slovenska

 • Zelenina a ovocie, konzervované výrobky a minerálne vody
  Dátum publikovania: 26.11.2012
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 14.12.2012
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je zeleniny a ovocia, konzervovaných výrobkov a minerálnych vôd dlhodobo skladovateľných potravín pre VÚ 1201 Kuchyňa.. Predmetom zákazky sú aj všetky súvisiace služby spojené s dodávkou predmetu zákazky – doprava, naloženie a vyloženie tovaru. Množstvá budú pravidelne upresňované jednotlivými objednávkami. Dodanie tovaru sa uskutoční podľa zmluvných podmienok. Všetky objednané tovary musia byť dodávané v požadovanej akosti a kvalite zodpovedajúce platným právnym predpisom a hygienickým normám.
 • Tmel dvojzložkový epoxidový METALOX
  Dátum publikovania: 27.11.2012
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.11.2012
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Tmel dvojzložkový epoxidový METALOX
 • Odev nehorľavý
  Dátum publikovania: 26.11.2012
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 30.11.2012
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Odev nehorľavý
 • Súčasti a výrobky drobné kovové
  Dátum publikovania: 27.11.2012
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.11.2012
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: súčasti a výrobky drobné kovové

Digest powered by RSS Digest

Tagged with:
 

Aktuálne informácie

On november 27, 2012, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

Dnešné zákazky

tu nájdete denne zaujímavé obchodné príležitosti.