verejne obstaravanie

On február 28, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Nákup nového mobilného recyklátora asfaltových zmesí v počte 1 ks.
  Dátum publikovania: 22.02.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Nový mobilný recyklátor asfaltových zmesí spĺňajúci technické parametre: -pracovný bubon poháňaný hydromotorom -spracovávaný materiál: odfrézovaný materiál z asfaltových vozoviek a vylámaný materiál z asfaltových vozovek veľkosti max. 450x500x150 mm -max hmotnosť náplne bubna: 1200 kg -dĺžka: max. 5400 mm -šírka: max. 2000 mm -výška: max. 2100 mm -podvozok: dvojnápravový, odpružený -prepravná rýchlost: max. 80 km/h -spojovacie zariadenie: guľa ISO 50 alebo oko + čap 40 mm -výkon motora: min. 8,5 kW -výkon horáka: min. 350 kW -palivo horáka: nafta/ľahký vykurovací olej -vlastnosti horáka: ovládaný termostatom a kontrolovaný čidlom -generátor: min. 220V/ 2 kVA -výkon stroja: min. 7 ton/hod. -brzda: mechanická, nájazdová
 • Rekonštrukcia a modernizácia manipulačno expedičného skladu TU VŠLP vo Zvolene
  Dátum publikovania: 21.02.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 20.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Rekonštrukcia a modernizácia manipulačno expedičného skladu TU VŠLP vo Zvolene
 • Reštauračné služby a podávanie jedál
  Dátum publikovania: 27.02.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 12.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Reštauračné služby a podávanie jedál
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Námestovo na roky 2010 – 2012
  Dátum publikovania: 21.02.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Čistenie plôch po ťažbe, Umelá obnova lesa, Spolupôsobenie pri prirodzenej obnove, Ochrana MLP proti zveri, Plecí rub-odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov, Ochrana lesa -práca s lapačmi, Ochrana lesa- asanácia tenčiny, porastová hygiena

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On február 27, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Zabezpečenie stravovania
  Dátum publikovania: 21.02.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 18.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov pre zamestnancov Krajskej prokuratúry Prešov a zamestnancov okresných prokuratúr v pôsobnosti Krajskej prokuratúry Prešov
 • Predaj kovového odpadu – Vrútky druh 27
  Dátum publikovania: 26.02.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predaj kovového odpadu – Vrútky druh 27
 • Obstarávanie poistných služieb pre Mesto Bánovce nad Bebravou
  Dátum publikovania: 21.02.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu žiakov pre Mesto Bánovce nad Bebravou, resp. pre organizácie v jeho zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti.
 • Servis klimatizačných zariadení na HDV rady 363, 736, 746, 756 a 773
  Dátum publikovania: 26.02.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Servis klimatizačných zariadení na HDV rady 363, 736, 746, 756 a 773

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On február 26, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Kŕmivo a stelivo
  Dátum publikovania: 25.02.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 05.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodanie tovaru do miesta plnenia, a to krmivá a stelivá
  pre 20 ks teliat, ktoré budú vykrmované od hmotnosti 80-90 kg do 150 kg.
  2.2 Opis predmetu zákazky:
  – kŕmna dávka bude obsahovať krmivá, ktorého množstvo bude prepočítané
  podľa výživnej hodnoty jednotlivých zložiek, tak aby kalkulovaný priemerný denný
  prírastok dosiahol minimálnu hodnotu 1000 g
  EC VAplus
  – súčasťou dodávky sú nasledovné položky: seno = 5000 kg; kŕmna zmes pre
  výkrm MHD obohatená o organický selén = 3500 kg; stelivová slama = 4500 kg;
  sušená granulovaná mliečna kŕmna zmes = 500 kg
  2.3 Súčasťou dodávky bude aj certifikát o zložení zmesí a základnom rozbore
  sena.
  2.4 Miesto plnenia, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku
  č.2, Nitra, FAPZ, Katedra špeciálnej zootechniky.
  2.5 Lehota dodania tovaru: do 30 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy (najneskôr
  však do 30.3.2012)
  2.6 Typ zmluvy: kúpna zmluva uzatvorená v súlade s § 409 a nasl. Obchodného
  zákonníka
 • Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte
  na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk)

  Dátum publikovania: 25.02.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 11.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte
  na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk)
 • Stavebné úpravy chodníka na ulici Vyšné a Nižné Fabriky v Liptovskom Hrádku
  Dátum publikovania: 25.02.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Stavebné úpravy chodníka na ulici Vyšné a Nižné Fabriky v Liptovskom Hrádky
 • Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte
  na Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach

  Dátum publikovania: 25.02.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 11.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte
  na Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On február 24, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Papier na fotokopírovanie a xerografický papier
  Dátum publikovania: 23.02.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Papier na fotokopírovanie a xerografický papier
 • Látky ničiace baktérie na systémové použitie
  Dátum publikovania: 23.02.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Látky ničiace baktérie na systémové použitie,
  Antiséra,
  Antianemické prípravky,
  Minerálne doplnky,
  Oftalmologiká,
  Liečivá pre srdcovocievny systém,
  Antihypertenzíva,
  Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky,
  Antineoplastické činidlá,
  Kontrastné prostriedky na röntgenovanie,
  Analgetiká,
  Svalové relaxanciá,
  Liečivá pre nervový systém,
  Liečivá pre krv a krvotvorné orgány,
  Anestetiká,
  Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy,
  Antimykotiká na systémové použitie
 • Zdravotnícky spotrebný materiál
  Dátum publikovania: 23.02.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 02.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Zdravotnícky spotrebný materiál
 • Trezory
  Dátum publikovania: 23.02.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Trezory,
  Bezpečnostné skrinky,
  Bezpečnostné skrine,
  Príručné pokladničky,
  Opravy a údržba elektrických a mechanických zariadení budov,
  Bezpečnostné schránky,
  Inštalácia elektrických a mechanických zariadení

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On február 23, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica – propagácia, reklama a inzercia
  Dátum publikovania: 20.02.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 20.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica, a to: Všeobecný informačný leták – príprava (1 x) a tlač (20 000 ks); Leták pre školy – príprava (1 x) a tlač (5 000 ks); Leták pre podniky – príprava (1 x) a tlač (1 000 ks); Leták zberný dvor – príprava (1 x) a tlač (20 000 ks); Leták bioodpad – príprava (1 x) a tlač (10 000ks); Kalendár zvozov- príprava (1 x) a tlač (5 000 ks); Plagáty k súťaži v triedenom zbere pre školy – príprava (10 x) a tlač (100 ks); Plagáty pre prevádzky – príprava (1 x) a tlač (100 ks); Nálepky na kontajnery – príprava (10 x) a tlač (2 000 ks); Nálepky separujem – príprava (1 x) a tlač (3 000ks); Nálepky „Prečo nešetríte? Separujte!“- príprava (1 x) a tlač (1000ks); Návrh a príprava informačných tabúľ – príprava, výroba, inštalácia (10 ks); Tabule Zberný dvor – príprava, výroba, inštalácia (1 ks); Tabule identifikačné – príprava, výroba, inštalácia (50 ks); Tabule informačné – príprava, výroba, inštalácia (50 ks); Tabule informačné k stojanom- príprava, výroba, inštalácia (10 ks); Šípky zberný dvor- príprava, výroba, inštalácia (5 ks); Tabule časti zberného dvora – príprava, výroba, inštalácia (5 ks); TV seriál – príprava a výroba (10 častí po 10 min); Seriál na DVD – príprava a výroba (500 ks); TV rozhovory – príprava a výroba (24); Reklamné predmety: Pexeso – príprava, dizajn a výroba (500 ks); Reklamné predmety: Kontajner – príprava, dizajn a výroba (10 000ks); Reklamné predmety: Odznaky pre deti – príprava, dizajn a výroba (1 000ks); Reklamné predmety: Tričko – príprava, dizajn a výroba (500 ks); Reklamné predmety: Šnúrka na mobil – príprava, dizajn a výroba (500 ks); Mestský informačný internetový portál o odpadovom hospodárstve – príprava, dizajn a uvedenie do prevádzky (1 x); E-marketing – príprava a výroba (12 x ); Banner rozkladací – príprava a výroba (1 ks); Banner: plachta – príprava (1 ks) a výroba (2 ks); Direct mail – návrh (1 x), produkcia (5 000 x) a distribúcia (5000 x); Verejná propagácia projektu- príprava, propagácia, organizácia (1x)
 • BATÉRIE
  Dátum publikovania: 21.02.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.02.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: BATÉRIE
 • Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov Zvernica Baraní dvor, s.r.o.
  Dátum publikovania: 20.02.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 12.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je nákup špeciálnej techniky ako traktor ( min 4 – valcový vodou chladený, , min. objem motora 5100 cm3, min.105,00KW/140 HP, min 4 ventily na valec , priame vstrekovanie, aktívny filter pevných častí – vypaľovanie dieslom, katalyzátor, pohon 4×2 a 4×4 zapínateľný pod zaťažením elektrohydraulicky, katalyzátor, , max rýchlosť 40 km/hod, min. 32 rýchlostí dopredu /32 dozadu s min.8 stupňami radenými pod zaťažením alebo CTV prevodovka s min. 2 stupňovým auto režimom 4 stupňov ,mokrá viaclamelová, atď. , špeciálnych mechanizmov ako napr. mulčovacie rameno a orezávacia lišta, presadzovač stromov, hydraulická nakladacia ruka. Predmet zákazky je spojený s dodávkou tovaru. Bližšia špecifikácia tovarov sa nachádza v súťažných podkladoch.
 • Tlač dokumentov – zmena do predajných manuálov
  Dátum publikovania: 21.02.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 26.02.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Tlač dokumentov – zmena do predajných manuálov

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On február 22, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Osobný automobil strednej triedy s pohonom 4×4 – sedan
  Dátum publikovania: 19.02.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 07.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom verejného obstarávania je dodávka cestného vozidla nového osobného motorového vozidla so vznetovým motorom vo vyhotovení karosérie Sedan spĺňajúce minimálne emisnú normu EURO 5, požiadavky na vybavenie a technickú spôsobilosť vozidla v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 725/2004 Z. z., o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov, vrátane technických dokladov a povinného príslušenstva.
 • Terénne vozidlá
  Dátum publikovania: 21.02.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 17.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Terénne vozidlá
 • Obstaranie lesnej techniky pre AGRORIS, s.r.o.
  Dátum publikovania: 19.02.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 15.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: časť A. Kolesový traktor a štiepkovač dreva – 1ks časť B. Úžitkový automobil pick-up – 3ks. Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo obidve časti predmetu zákazky.
 • Ostatné nerasty získané hlbinnou alebo povrchovou ťažbou
  Dátum publikovania: 21.02.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Ostatné nerasty získané hlbinnou alebo povrchovou ťažbou

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On február 20, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Rekonštrukcia vykurovania objektu SO 01-UBYTOVACÍ OBJEKT "C".
  Dátum publikovania: 19.02.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 11.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Riešením projektu je rekonštrukcia vykurovania existujúcej budovy (objekt SO 01 – Ubytovací objekt „C“), v ktorej sú liatinové článkové vykurovacie telesá s oceľovým rozvodmi a ako zdroj slúži výmenníková stanica tepla. Projekt rieši nové vykurovacie telesá s novými rozvodmi a nový zdroj tepla (plynová kotolňa), pričom ako alternatíva zdroja tepla bude slúžiť aj existujúca výmenníková stanica. Aktuálnosť realizácie zdroja vykurovania (plynová kotolňa) bude známa až po obdržaní Rozhodnutia Stavebného úradu v Ružomberku k žiadosti o stavebné povolenia na stavbu plynovej kotolne. Ostatné technické údaje, normy a požiadavky projektu sú obsahom Technickej správy (Príloha č. 4) súťažných podkladov.
 • Právne služby
  Dátum publikovania: 20.02.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Právne služby
 • Dodanie terénneho vozidla.
  Dátum publikovania: 19.02.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 18.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Celý predmet obstarávania pozostáva z dodávky jedného kusa nového terénneho úžitkového motorového vozidla kategórie N1G s pohonom všetkých štyroch kolies, s určením pre jazdu na spevnených a nespevnených komunikáciách a jazdu v teréne, s ložnou plochou v zadnej časti vozidla, a s naftovým pohonom. Bližšia technická špecifikácia predmetu zákazky je podrobne spracovaná v súťažných podkladoch.
 • Záhradnícke služby
  Dátum publikovania: 20.02.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 05.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Záhradnícke služby,
  Výsadba a údržba zelených plôch

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On február 19, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Nákup kolesového traktora
  Dátum publikovania: 16.02.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 14.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka kolesového traktora s pohonom všetkých kolies, určeným pre jazdu na spevnených a nespevnených komunikáciách ako aj jazdu v teréne. Traktor má mať 2 dverovú kabínu. Ide o štvorvalcový vznetový motor traktora s objemom od 4 350 do 4 450 cm3, výkonom od 108 HP do 113 HP. Pohon prednej nápravy s automatickou uzávierkou.
 • Poskytovanie sťahovacích služieb medzi objektmi, v ktorých sídlia orgány finančnej správy
  Dátum publikovania: 16.02.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 05.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Poskytovanie sťahovacích služieb zahŕňa výkon nasledovných činností: -sťahovanie spisovej agendy, dokumentácie a archívnych materiálov, -sťahovanie nábytku, ostatného zariadenia kancelárií, kuchyniek, skladov, archívov a ďalších objektov verejného obstarávateľa, -sťahovanie výpočtovej techniky (PC, príslušenstvo k PC, stolové kopírovacie stroje, tlačiareň a pod.), -sťahovanie bremien, -ostatné služby, manipulačné práce, najnutnejšia demontáž, montáž, a rozmiestnenie nábytku v určenom priestore, -baliaci materiál, -doprava.
 • Odstavná plocha Ul. Ibrányiho Kráľovský Chlmec
  Dátum publikovania: 16.02.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 15.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom obstarávania je realizácia odstavnej plochy z polovegetačných tvárnic so štrkovou výplňou na svahovitom teréne. Stavba predpokladá vybudovanie týchto zariadení: odstavné státia pre osobné motorové vozidla z polovegetačných panelov o výmere 361,5 m2-návrh 24 státí úprava exitujúcich plôch -povrchová úprava živičným krytom o výmere 195,0m2 rozšírenie exist. plôch celá konštrukcia so živičným krytom o výmere 214,70m2 vybudovanie zárubných múrov dl. 35 a 16 m odvodnenie plôch a okolitých svahov sa navrhuje do žľabu s liatinovou mrežou dl. 119 m so zaústením do exist. vpuste.
 • Chirurgické rukavice pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
  Dátum publikovania: 16.02.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom postupu zadávania zákazky je výber dodávateľa Chirurgických rukavíc pre všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On február 17, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Zabezpečenie dodávky tevadaptorov pre potreby pacientov Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.
  Dátum publikovania: 15.02.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 26.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka tevadaptorov pre potreby pacientov Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. 2.1 Opis položiek Popis požadovaných minimálnych technických a funkčných požiadaviek predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 3 súťažných podkladov. 2.2 Služby Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby: 2.2.1 doprava predmetu zákazky na miesto plnenia uvedené v bode 6.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky, 2.2.2 uvedenie zariadení do prevádzky 2.2.3 odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia 2.2.4 odovzdanie dokumentácie 2.2.5 zaškolenie zamestnancov užívateľa na obsluhu dodaného zariadenia
 • Osobné ochranné pracovné pomôcky.
  Dátum publikovania: 15.02.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je dodávanie interiérových a exteriérových špeciálnych osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, najmä pre účastníkov zásahov pri nehodách s hromadným postihnutím osôb, mobilného operačného strediska a krízového intervenčného tímu. Súčasťou predmetu zákazky je aj doprava a vyloženie tovaru na miestach plnenia ako aj záručné služby.
 • Stavebné práce na rozvodniach
  Dátum publikovania: 16.02.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Stavebné práce na rozvodniach,
  Transformátorovne,
  Inžinierske projektovanie,
  Projektovanie silnoprúdových sústav
 • Zabezpečenie diagnostík pre imunochemické vyšetrenia
  Dátum publikovania: 15.02.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 11.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodávka diagnostických súprav pre imunochemické vyšetrenia spracovávané na analyzátore AIA 600 II podľa objednávok verejného obstarávateľa.Celkové množstvo je kalkulované na obdobie 12 mesiacov podľa priemernej spotreby v minulom období. Presnejšie vymedzenie predmetu zákazky a predpokladané množstvá sú uvedené v prílohe súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ nie je viazaný predpokladaným množstvom tovaru ako aj uvedenými druhmi tovarov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zvýšiť alebo znížiť celkové predpokladané množstvá jednotlivých položiek predmetu zákazky podľa vlastných potrieb za predpokladu, že sa neprekročí celkový finančný limit pre podprahovú zákazku počas celého zmluvného obdobia. Predmetom fakturácii bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa počas trvania zmluvného vzťahu.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On február 16, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov – WH DANUBIUS, s.r.o.
  Dátum publikovania: 14.02.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 06.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Lesný kolesový traktormotor s technológiou SCR, objemom min. 4,9l a výkonom min. 150 k, poloautomatická prevodovka s min. 30+30 rýchlosťami (vrátane plazivých), pojazdová rýchlosť 40 km/h, zosilnená predná náprava 4WD, vrátane senzoru natočenia kolies, vývodový hriadeľ 1000/540E, trojbodový záves so zdvihovou silou min 80 kN vrátane ramien s rýchloupínaním, hydraulické čerpadlo min. 160 l Load Sensing, beztlaková vratka oleja 1/2 „, lesná kabína s polykarbonátovými sklami a presklenou strechou, box na náradie, výfuk na stĺpiku kabíny, manuálna klimatizácia, tempomat, sedadlo obsluhy vzduchom odpružené, otočné a vyhrievané, pneumatiky min. 18,4-34/14 a 14,9-24/14 lesné, vzduchotlaková sústava s kompresorom, vzduchotlakové brzdy 1 a 2 okruhové, čelný trojbodový záves min. 35 kN s vývodom jedného okruhu vrátane rýchlospojok, čelný vývodový hriadeľ, 2 čelné vonkajšie okruhy, 3. a 4. vonkajší okruhy hydrauliky elektronicky ovládaný a programovateľný, rám etážového závesu a etážový záves, sklopné sedadlo spolujazdca, výstražný oranžový maják, zadný stierač s ostrekovačom, príprava pre rádio, výkyvný spodný záves (tiahlo) , otočné riadenie, ochrana ventilov pneumatík, pancierovanie, dvojčinné okruhy, rozchod kolies max. 2670mm, rozmery max. dxšxv 4665x2550x2950mm, rampovacia radlica výška min 900mm, pracovný záber min. 1800mm, brit z hardoxu vymeniteľný. 1ks Vyvážací stroj boogie uloženie náprav, otočná oj pomocou 2 hydraulických piestov, mechanicky výsuvné teleskopické predĺženie rámu o min. 2000mm, rozmery rámu min. 300x200x10mm, 4 klanice, povolená záťaž min. 15 ton, osvetlenie integrované v ráme, rozmer bŕzd min. 400x80mm s min. 8 dierkovým ráfikom, pneumatiky min. 600/50-22,5“ 12 PR, vystužený ráfik, hydraulické brzdy, vzduchové brzdy na obe nápravy. 1ks Hydraulické rameno max. vyloženie 8000mm, jednoduchý teleskop, zdvihový moment netto min. 61 kNm, zdvihový moment brutto min. 70 kNm, rotátor so silou min. 5,5 ton, kliešte PM 230, potrebný výkon čerpadla 50-100l/min, polomer otáčania min. 370°, hmotnosť max. 1060 kg, otočný moment netto min. 22 kNm, 8-funkcii mechanických ovládania, 2 krížový ovládač s 2 elektrickými funkciami pre kliešte a teleskop, hydraulické čerpadlo pevne namontované na oji, výkon min. 105 l/min, olejová nádrž integrovaná v ráme vyvážačky, EHC rozvádzač s 8 funkciami na 2 joystickoch, teleskopicky výsuvné podpery hydraulicky nastaviteľné vrátane 2 vlastných ovládacích ventilov. 1ks Ramenová píla rameno s horizontálnym dosahom min. 6,0m, paralelogramová konštrukcia ramena, olejová nádrž min. 200l, odstavné parkovacie nohy, hydraulické istenie rameno proti poškodeniu nárazom na prekážku, agregácia do trojbodového alebo päťbodového závesu, možnosť sklopného predsadenia ramena po bok traktoru, výkon hydraulického systému min. 70 HP, pohon rotora s možnosťou zmeny smeru otáčania, elektrohydraulické kopírovanie umožňujúce vyššiu pracovnú rýchlosť, min. 1,5m rotor s obojstrannými kladivami, min. 2,0m pílová rezacia hlava so 4 kotúčmi min. 150mm, plávajúca poloha ramena s elektrickým ovládaním, vysokokapacitná sada prídavného chladenia oleja. 1ks
 • Lesná fréza
  Dátum publikovania: 13.02.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Lesná fréza na mulčovanie drevného materiálu, spracovanie materiálu do priemeru 500 mm, pracovný záber 2500 – 2700 mm
 • Rekonštrukcia osvetlenia a statické zabezpečenie prestrešenia Kolonádového mosta v Piešťanoch
  Dátum publikovania: 15.02.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 07.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom podprahovej zákazky je rekonštrukcia osvetlenia Kolonádového mosta v Piešťanoch z dôvodu technických závad existujúcich káblových rozvodov a svietidiel vrátane vyspravenia po demontáži. Súčasťou zákazky je aj dočasné statické zabezpečenie prestrešenia pešej časti Kolonádového mosta v častiach, ktoré vykazujú nadmerné pretvorenia nosnej konštrukcie prestrešenia a fasádny náter stien a stropov Kolonádového mosta po ich vyspravení. Celkový rozsah stavebných prác tejto zákazky je spracovaný v projektovej dokumentácii Kolonádový most cez Váh v Piešťanoch, Projekt opravy mosta časť D2 – Oprava osvetlenia mosta z októbra 2009, zákazka číslo 3113807, ktorú spracovala Žilinská univerzita – stavebná fakulta, Katedra stavebných konštrukcií a mostov, Komenského 52, 010 26 Žilina a v projektovej dokumentácii Kolonádový most cez rieku Váh v Piešťanoch Oprava prestrešenia z januára 2013, ktorú spracoval Ing. Bohumil Bohunický, Pod vinicami 24, 811 02 Bratislava a v súťažných podkladoch.
 • Vegetačné úpravy centra Obce Kopčany
  Dátum publikovania: 14.02.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 18.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Asanácia pôvodných drevín, výsadba stromov, krov a trvalkových záhonov, povrchové úpravy, ošetrovanie. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Digest powered by RSS Digest