verejne obstaravanie

On november 30, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On november 29, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Oprava časti enternetového systému na lôžkových oddeleniach
  Dátum publikovania: 27.11.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 03.12.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Oprava časti enternetového systému na lôžkových oddeleniach
 • Motorová nafta na roky 2014-2015
  Dátum publikovania: 27.11.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 09.01.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodávka motorovej nafty pre Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš na obdobie 2014-2015
 • Zabezpečenie ochrany majetku prostredníctvom súkromnej bezpečnostnej služby (SBS)
  Dátum publikovania: 28.11.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Komplexné zabezpečenie ochrany osôb, hnuteľného (železničné koľajové vozidlá, ktoré sú majetkom obstarávateľa a železničné koľajové vozidlá, ktoré sú prevádzkované vo vlakoch obstarávateľa) a nehnuteľného majetku v areáloch a objektoch obstarávateľa, nepretržite 24 h denne.
 • Nákup traktora s príslušenstvom
  Dátum publikovania: 27.11.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 16.12.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Výber dodávateľa pre kúpu 1 ks Traktora s príslušenstvom

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On november 28, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Označovače a predajné automaty
  Dátum publikovania: 26.11.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Nákup označovačov a predajných automatov cestovných lístkov BID
 • Oprava vonkajšieho osvetlenia
  Dátum publikovania: 27.11.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 02.12.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Oprava vonkajšieho osvetlenia
 • Liadok amónno – vápenatý
  Dátum publikovania: 26.11.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.12.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Liadok amónno – vápenatý je hnojivo v granulovanej forme pri kalibrácii zrnitosti medzi 2,5 – 6 mm, požaduje sa balený v big-bagoch.
 • Oprava a osadenie prístreškov
  Dátum publikovania: 27.11.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 02.12.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Oprava a osadenie prístreškov

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On november 27, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Oprava výpočtovej techniky
  a príslušenstva k výpočtovej technike

  Dátum publikovania: 25.11.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 03.12.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Oprava výpočtovej techniky
  a príslušenstva k výpočtovej technike
 • Glove boxy
  Dátum publikovania: 23.11.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom obstarávania je zariadenie určené na manipuláciu v internej argónovej atmosfére (GloveBox), vrátane vákuového príslušenstva, vákuových výmenných komôr a riadiacej jednotky a Glove box – zariadenie určené na manipuláciu a prácu so zlúčeninami citlivými na vlhkosť a kyslík, vrátane jednotky na úpravu atmosféry, merania koncentrácie kyslíka a vody, jednotky pre záchyt organických rozpúšťadiel, komôr na vkladanie predmetov.
 • Lesnícke služby
  Dátum publikovania: 26.11.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Lesnícke služby,
  Služby súvisiace s lesníctvom,
  Služby týkajúce sa zalesňovania
 • Zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu
  Dátum publikovania: 23.11.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.12.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On november 26, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KNIKOV, s.r.o. zavedením inovatívnej a vyspelej technológie
  Dátum publikovania: 23.11.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 07.01.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmet zákazky je zameraný na nákup nového výrobného technologického zariadenia laserového stroja a jeho zavedenie do prevádzky, ktorý umožní spracovanie a delenie profilov a rúr zo železa, nerezu a hliníka.
 • Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého č.74, Pezinok
  Dátum publikovania: 23.11.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého č.74, Pezinok. Predmet zákazky pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov: SO – 01 Výmena okien, dverí a zasklených stien SO – 02 Zateplenie obvodových stien SO – 03 Obnova striech- zateplenie SO – 04 Obnova školskej kuchyne, obnova chemickej učebne SO – 05 Obnova vchodov, riešenie bezbariérového prístupu SO – 06 Obnova športového ihriska, spevnených plôch a sadových úprav SO – 07 Obnova oplotenia
 • Údržba softvéru Exchange
  Dátum publikovania: 24.11.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 25.11.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Údržba softvéru Exchange
 • Dodanie vybavenie do hotelových izieb a wellness
  Dátum publikovania: 23.11.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 20.12.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie vybavenia do hotelových izieb a wellness hotela Jalta Michalovce vrátane dovozu (napr. koberčeky, podložky, osušky, deky, záclony, koše a pod.).

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On november 24, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Chemikálie na úpravu vody pre jadrové elektrárne Mochovce Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600007535 III. kv. 2013:
  Dátum publikovania: 22.11.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Chemikálie na úpravu vody pre jadrové elektrárne Mochovce
 • Tlačiarenské služby
  Dátum publikovania: 23.11.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Tlačiarenské služby
 • Vzdelávanie a príprava pre trh práce – Získanie vodičského oprávnenia C a Získanie vodičského oprávnenia E
  Dátum publikovania: 22.11.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 16.12.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: V rámci Národného projektu NP III-2/A Vzdelávanie a príprava na trh práce a v rámci NP III-2/B Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov sa realizuje vzdelávacia aktivita s názvom: Vzdelávanie a príprava pre trh práce Získanie vodičského oprávnenia C a Získanie vodičského oprávnenia E. Hlavným cieľom vzdelávania je zabezpečiť uchádzačom o zamestnanie a znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, získanie odborných vedomostí a praktických zručností pri vedení nákladných motorových vozidiel skupiny C (rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny B) v zmysle zákona NR SR o autoškolách č. 93/2005 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom vzdelávania je tiež rozšírenie vodičského oprávnenia C o skupinu E, pripraviť účastníkov kurzu na zvládnutie riadenia nákladných motorových vozidiel s prívesmi a návesmi, zvládnutie odstraňovanie bežných porúch na motorovom vozidle. Potreba realizácie predmetnej zákazky vyplýva z pretrvávajúceho záujmu zamestnávateľov o zamestnancov, ktorí majú oprávnenie k vedeniu nákladných motorových vozidiel, resp. vedenia súpravy vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 750 kg. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
 • Tlačiarenské služby
  Dátum publikovania: 23.11.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Tlačiarenské služby

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On november 23, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Vybudovanie zadnej dvojkrídlovej brány.Číslo zákazky v systéme EVO je 30.01.
  Dátum publikovania: 21.11.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodávka, demontáž a montáž dvojkrídlovej brány 3,5×1,5m, úprava krovín a práce súvisiace s uvedenými prácami.
 • Materiálové, technické a procesné zabezpečenie realizácie projektu Digitálny archív Matice slovenskej
  Dátum publikovania: 22.11.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb spojených s digitalizáciou objektov – fondov kultúrneho a historického dedičstva vo výlučnom vlastníctve Matice slovenskej v zmysle oprávnených aktivít, rozpočtu a harmonogramu dopytovo-orientovaného projektu Digitálny archív Matice slovenskej, ktorý sa realizuje na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a jej dodatku č. 1. Naplnenie stanovených merateľných cieľov a ukazovateľov projektu umožní Matici slovenskej stať sa multifunkčným kultúrnym a informačným centrom, ktoré bude poskytovať informácie z vybudovaného a spracovaného vedomostného systému, umožní zvýšiť a zlepšiť spoluprácu s ostatnými pamiatkovými inštitúciami, zapojiť sa do projektov vedy, výskumu a vzdelávania.
 • Nárezový stroj OMAS M 30
  Dátum publikovania: 21.11.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Nárezový stroj OMAS M 30
 • Elektroanatomický mapovací systém.
  Dátum publikovania: 22.11.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Elektroanatomický mapovací systém – 1 ks. Vzhľadom na značný textový rozsah sú minimálne technické a funkčné požiadavky na predmet zákazky definované v súťažných podkladoch. Súčasťou predmetu zákazky sú služby spojené s dodaním predmetu zákazky: – dodanie na miesto dodania, – montáž a inštalácia zariadenia a všetkých potrebných častí k úspešnej inštalácii, – uvedenie zariadenia a vybavenia do prevádzky, – odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia a vybavenia, – odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia, manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, – zaškolenie zamestnancov užívateľa na obsluhu dodaného zariadenia na mieste dodania, vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu, – servisné služby dostupné do 24 hodín.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On november 22, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Komplexné CAD/CAM riešenie NC programovania
  Dátum publikovania: 20.11.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 19.12.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka komplexného CAD/CAM riešenie NC programovania. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Liesek
  Dátum publikovania: 21.11.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2013
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom je rekonštrukcia jestvujúcej sústavy verejného osvetlenia v obci Liesek. Zámerom projektu je splnenie technických noriem na osvetlenosť komunikácií , verejných priestranstiev, zníženie energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky verejného osvetlenia. V rámci zákazky sa vymení 148 ks svietidiel a doplní 79 ks svietidiel (celkový počet nových svietidiel 227 ks). Ďalej sa doplnia oceľové stožiare v celkovom počte 20ks a oceľové výložníky. Takisto bude rekonštruované zemné aj vzdušné káblové vedenie v rozsahu kábel CYKY-J 3x6mm2 – 524m, CYKY-J 4×10 mm2 – 244m, NFA2X 2x16mm2 – 32m a NFA2X 4x16mm2 – 7608 m, počet nových rozvádzačov 3ks. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, najmä časť D-Opis predmetu zákazky, súčasťou je Výkaz výmer a v Prílohe D- Proj. dokumentácia.
 • Opatrovateľská starostlivosť
  Dátum publikovania: 20.11.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.11.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Opatrovateľská starostlivosť
 • Dodávka – učebné pomôcky pre projekt "Inovovanie obsahu a metód vzdelávania"
  Dátum publikovania: 21.11.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 03.12.2013
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Nákup učebných a didaktických pomôcok pre vzdelávanie.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On november 21, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Zdravotnícky materiál
  Dátum publikovania: 19.11.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.11.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Zdravotnícky materiál
 • Nepravidelná osobná doprava
  Dátum publikovania: 20.11.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Nepravidelná osobná doprava
 • Monitoring vplyvov diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie
  Dátum publikovania: 19.11.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Monitoring vplyvov diaľnice D3 Čadca, Bukov- Svrčinovec na životné prostredie- hluk, vibrácie, povrchové vody, podzemné vody a geologické prostredie a dodanie ročných správ a záverečnej správy.
 • Implementácia softvéru
  Dátum publikovania: 20.11.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Implementácia softvéru,
  Konfigurovanie softvéru,
  Testovanie systémov,
  Služby súvisiace so softvérom,
  Dodávky softvéru

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On november 20, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodávka zemného plynu pre objekty UPJŠ v Košiciach
  Dátum publikovania: 16.11.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Dodávka zemného plynu pre odberné miesta UPJŠ v Košiciach vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete plynu.
 • Inžinierske projektovanie
  Dátum publikovania: 19.11.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Inžinierske projektovanie,
  Inžinierske služby pre oblasť železníc
 • Oprava osvetlenia budovy
  Dátum publikovania: 18.11.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.11.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Oprava osvetlenia budovy
 • Nápravy kolies a obruče/ráfy a iné časti lokomotív alebo vozňového parku
  Dátum publikovania: 19.11.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Nápravy kolies a obruče/ráfy a iné časti lokomotív alebo vozňového parku

Digest powered by RSS Digest