verejne obstaravanie

On marec 31, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On marec 30, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Výkon záchranného archeologického výskumu stavby: "Mestský cintorín Prešov – Šváby, I. etapa – časť A".
  Dátum publikovania: 28.03.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je pokračovanie začatého záchranného archeologického výskumu na ploche navrhovanej stavby o výmere 57 021 m2 pozostávajúcej z dvoch etáp.
 • Inžinierske projektovanie
  Dátum publikovania: 29.03.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Inžinierske projektovanie,
  Inžinierske služby,
  Poradenské služby pre oblasť stavebného inžinierstva,
  Projektovanie silnoprúdových sústav,
  Geotechnické inžinierske služby,
  Geologický prieskum,
  Topografické (kartografické) merania
 • Prístavba domu smútku
  Dátum publikovania: 28.03.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 12.05.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom obstarávania je výstavba prístrešku pred domom smútku na cintoríne v obci Blatné s celkovou výmerou 38 m2
 • Finančné služby
  Dátum publikovania: 29.03.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Finančné služby,
  Výkonné služby,
  Správa údajov

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On marec 29, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Nákup zariadenia/ vybavenia projektu a didaktické prostriedky
  Dátum publikovania: 27.03.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 11.04.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom obstarávania je výber dodávateľa výpočtovej, kancelárskej techniky a zariadení ako i didaktických učebných pomôcok pre Strednú odbornú školu poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 01 Žilina, ktorá je organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
 • Motorové vozidlá
  Dátum publikovania: 28.03.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Motorové vozidlá,
  Osobné automobily,
  Polododávky (automobil kombi),
  Motorové vozidlá na prepravu tovaru,
  Iné osobné automobily,
  Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 osôb,
  Dodávkové automobily,
  Ľahké dodávkové automobily,
  Dodávkové automobily skriňové
 • "Kancelársky papier 2014 ”
  Dátum publikovania: 27.03.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.04.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: „Kancelársky papier 2014 ”
 • Hodnotiace konzultačné služby
  Dátum publikovania: 28.03.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Hodnotiace konzultačné služby

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On marec 28, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodávka potravín
  Dátum publikovania: 26.03.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.04.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodávka potravín pre Stravovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline. Uvedené množstvá sú orientačné, závislé na odbyte Stravovacieho zariadenia. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Zokruhovanie traktu 2 v úseku Bratislava – Trnava – Nové Mesto nad Váhom – projektová dokumentácia.
  Dátum publikovania: 27.03.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 02.04.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Zokruhovanie traktu 2 v úseku Bratislava – Trnava – Nové Mesto nad Váhom – projektová dokumentácia.
 • Prenájom stavebných strojov a zariadení a strojov a zariadení stavebného inžinierstva s obsluhou
  Dátum publikovania: 26.03.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Prenájom stavebných strojov a zariadení a strojov a zariadení stavebného inžinierstva s obsluhou,
  Údržba železničnej trate
 • Servis kancelárskej techniky
  Dátum publikovania: 27.03.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 01.04.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Servis kancelárskej techniky

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On marec 27, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Nadstavba a prístavba polyfunkčného objektu – kolkárne
  Dátum publikovania: 22.03.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 21.04.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je vybudovanie nadstavby a prístavby polyfunkčného objektu kolkárne v meste Stará Turá podľa predloženej projektovej dokumentácie. Celé riešenie výstavby predmetu zadania vychádza z projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou expensa spol. s r.o. Čulenova 15, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Zadávateľ (ďalej len zadávateľ alebo objednávateľ) vyžaduje dodanie predmetu zadania v súlade s platnými právnymi predpismi a normami. Materiály musia byť technicky a výkonnostne primerané k požiadavke objednávateľa. Zhotovené dielo bude spĺňať platné technické normy. Navrhovateľ (ďalej len navrhovateľ alebo zhotoviteľ) musí mať oprávnenie na realizáciu diela a na dodávku materiálov ktoré súvisia s predmetom tohto zadania. Zadávateľ predpokladá, že uzatvorí s úspešným navrhovateľom zmluvu s tým, že realizácia práce a jej odovzdanie sa uskutoční maximálne do termínu 30.6.2015.
 • Názov zákazky: vystavenie kvalifikovaných certifikátov (KC) vydaných v zmysle §7 ods. 3 písm. a) zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise (tzv.mandátny KC) počet ks: 370
  Dátum publikovania: 26.03.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 31.03.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Názov zákazky: vystavenie kvalifikovaných certifikátov (KC) vydaných v zmysle §7 ods. 3 písm. a) zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise (tzv.mandátny KC) počet ks: 370
 • Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu
  Dátum publikovania: 25.03.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 11.04.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu pre UK v Bratislave
 • Celodenné stravovanie
  Dátum publikovania: 26.03.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.03.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Celodenné stravovanie

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On marec 26, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Etikety
  Dátum publikovania: 24.03.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 01.04.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Etikety
 • Predmetom zákazky je dodanie, montáž a spustenie do prevádzky plynovej panvy 80 l.
  Dátum publikovania: 24.03.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.03.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodanie, montáž a spustenie do prevádzky plynovej panvy 80 l.
 • Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy do jednotlivých vnútorných organizačných jednotiek verejného obstarávateľa (závodov) a ich stredísk.
  Dátum publikovania: 22.03.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Dodávka chemického posypového materiálu na posyp ciest vrátane dopravy: 1. Rozmrazovací prostriedok na báze CaCl2-balenie Big Bag 1 tona predpokladané množstvo 2000 ton 2. Soľ s protispekacou prísadou-rozmrazovacia účinnosť -6C – voľne ložená, predpokladané množstvo 71 940 ton 3. Soľ s rozmrazujúcim účinkom do -15 C- balenie – vaky s hmotnosťou 1t, predpokladané množstvo 3460 ton 4. Rozmrazovací prostriedok na báze MgCl2- balenie Big Bag 1 tona, predpokladané množstvo 1520 ton Predmety zákazky budú dodávané do stredísk jednotlivých závodov Správy ciest ŽSK a to pre: – Správu ciest ŽSK, Závod Horné Považie (stredisko Žilina) – Správu ciest ŽSK, Závod Kysuce (stredisko Makov, Kysucké Nové Mesto, Nová Bystrica) – Správu ciest ŽSK, Závod Liptov (stredisko Lipt. Hrádok, Lipt. Mikuláš, Ružomberok) – Správu ciest ŽSK, Závod Orava (stredisko Dolný Kubín, Námestovo, Trstená) – Správu ciest ŽSK, Závod Turiec (stredisko Martin, Turčianske Teplice, Turany) Predpokladané množstvo: cca 78 820 ton.
 • Baliaca a paletizačná linka pre drvené zeolity.
  Dátum publikovania: 22.03.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je obstaranie technologickej linky určenej na balenie drvených zeolitov s následnou paletizáciou nabalených vriec, vrátane dopravy drveného zeolitu zo zásobníkov k baliacej linke. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné části: Časť 1. – Balenie drvených zeolitov do vriec s následnou paletizáciou nabalených vriec. Časť 2. – Dopravníkový systém pre dopravu zeolitu zo zásobníkov k baliacej linke.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On marec 26, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Etikety
  Dátum publikovania: 24.03.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 01.04.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Etikety
 • Predmetom zákazky je dodanie, montáž a spustenie do prevádzky plynovej panvy 80 l.
  Dátum publikovania: 24.03.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.03.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodanie, montáž a spustenie do prevádzky plynovej panvy 80 l.
 • Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy do jednotlivých vnútorných organizačných jednotiek verejného obstarávateľa (závodov) a ich stredísk.
  Dátum publikovania: 22.03.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Dodávka chemického posypového materiálu na posyp ciest vrátane dopravy: 1. Rozmrazovací prostriedok na báze CaCl2-balenie Big Bag 1 tona predpokladané množstvo 2000 ton 2. Soľ s protispekacou prísadou-rozmrazovacia účinnosť -6C – voľne ložená, predpokladané množstvo 71 940 ton 3. Soľ s rozmrazujúcim účinkom do -15 C- balenie – vaky s hmotnosťou 1t, predpokladané množstvo 3460 ton 4. Rozmrazovací prostriedok na báze MgCl2- balenie Big Bag 1 tona, predpokladané množstvo 1520 ton Predmety zákazky budú dodávané do stredísk jednotlivých závodov Správy ciest ŽSK a to pre: – Správu ciest ŽSK, Závod Horné Považie (stredisko Žilina) – Správu ciest ŽSK, Závod Kysuce (stredisko Makov, Kysucké Nové Mesto, Nová Bystrica) – Správu ciest ŽSK, Závod Liptov (stredisko Lipt. Hrádok, Lipt. Mikuláš, Ružomberok) – Správu ciest ŽSK, Závod Orava (stredisko Dolný Kubín, Námestovo, Trstená) – Správu ciest ŽSK, Závod Turiec (stredisko Martin, Turčianske Teplice, Turany) Predpokladané množstvo: cca 78 820 ton.
 • Baliaca a paletizačná linka pre drvené zeolity.
  Dátum publikovania: 22.03.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je obstaranie technologickej linky určenej na balenie drvených zeolitov s následnou paletizáciou nabalených vriec, vrátane dopravy drveného zeolitu zo zásobníkov k baliacej linke. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné části: Časť 1. – Balenie drvených zeolitov do vriec s následnou paletizáciou nabalených vriec. Časť 2. – Dopravníkový systém pre dopravu zeolitu zo zásobníkov k baliacej linke.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On marec 25, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Zabezpečenie vzdelávania cudzích jazykov
  Dátum publikovania: 22.03.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 15.04.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Touto zákazkou si verejný obstarávateľ hodlá zabezpečovať proces vzdelávania cudzích jazykov svojich vedúcich zamestnancov a zamestnancov. Predmetom zákazky sa preto rozumie: komplexné zabezpečovanie vzdelávania cudzích jazykov pre zamestnancov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len objednávateľ). Obsahom vzdelávania je výuka príslušného cudzieho jazyka v nadväznosti na úroveň aktuálnych poznatkov jednotlivých účastníkov tohto vzdelávania. Výuka bude prebiehať formou priameho vzdelávania. Cieľom je osvojenie, prehĺbenie alebo inovovanie komunikačných schopnosti v Anglickom, Nemeckom alebo Ruskom jazyku. Dodávateľ služby vypracuje v súčinnosti s objednávateľom časový harmonogram s určením kurzu, lektora, miesta konania a času konania vyučovacej hodiny pre skupinu a aj pre jednotlivcov. Dodávateľ dodrží zásadu, že počet účastníkov vzdelávania v skupine neprekročí maximálny počet 10. Počet skupín bude určený podľa potrieb objednávateľa. Frekvencia výučby je 2 hodiny týždenne. Dĺžka 1 vyučovacej hodiny: 60 minút. Vyučovanie bude prebiehať v rámci zavedenej pružnej pracovnej doby objednávateľa a to v čase od 07,00 do 09,00 h. a od 15,00 do 17,00 hodiny. Objednávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač počas celej realizácie tohto vzdelávania zabezpečil merania vstupnej úrovne poznatkov účastníkov prostredníctvom vstupného kontrolného testu. Nadväzne navrhol zaradenie účastníkov do jednotlivých skupín. Úspešný uchádzač bude povinný dokumentovať účasť na jazykových kurzoch a to prostredníctvom prezenčných listín, v ktorých budú svoju účasť potvrdzovať podpismi účastníci aj lektori kurzov. Prezenčné listiny budú vyhotovované a dokumentované rovnako pre individuálne vzdelávanie, ako aj pre vzdelávanie v skupinách. Po skončení jazykového kurzu vykoná dodávateľ služby výstupné testovanie účastníkov vzdelávania z nadobudnutých znalostí a praktických skúseností v ovládnutí príslušného jazyka. Toto testovanie vykoná len u tých účastníkov, ktorých dochádzka na vyučovanie neklesla počas trvania kurzu pod 70%.Úspešní absolventi kurzu dostanú od vzdelávacej inštitúcie príslušný doklad (certifikát) potvrdzujúci absolvovanie kurzu. Komplexnosť lektorského zabezpečenia: Verejný obstarávateľ v tejto súvislosti zásadne požaduje, aby výuka prebiehala výhradne prostredníctvom tých lektorov, ktorých zoznam predloží uchádzač vo svojej ponuke. Každá odchýlka od predloženého zoznamu lektorov musí byť v predstihu prerokovaná a odsúhlasená objednávateľom.
 • "Vypracovanie a zavedenie bezpečnostnej politiky v súvislosti s výnosom Ministerstva financií 312/2010, s implementáciou bezpečnostných praktík podľa príslušných STN a ISO noriem"
  Dátum publikovania: 24.03.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 31.03.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: „Vypracovanie a zavedenie bezpečnostnej politiky v súvislosti s výnosom Ministerstva financií 312/2010, s implementáciou bezpečnostných praktík podľa príslušných STN a ISO noriem“
 • Regenerácia centrálnej zóny obce Dunajov
  Dátum publikovania: 22.03.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 14.04.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác podľa vypracovaného projektu a podmienok vydaného stavebného povolenia stavby. Stavba sa člení na jednotlivé objekty: SO 01 Úprava verejného priestranstva a prvkov verejnej zelene pri Obecnom úrade SO 02 Chodník popri miestnej komunikácii SO 03 Autobusová zástavka SO 04 Vybudovanie verejného osvetlenia pri Obecnom úrade SO 05 Rekonštrukcia verejného osvetlenia pri bytovej zástavbe SO 06 Úprava verejného priestranstva a prvkov verejnej zelene pri bytovej zástavbe SO 07 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a vybudovanie súvisiacich objektov Centrum 1 SO 08 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a vybudovanie súvisiacich objektov Centrum 2 SO 09 Rekonštrukcia miestnej komunikácie prepojenie centier sídla Podrobná špecifikácia predmetu stavby je uvedená v súťažných podkladoch, ktorých súčasťou je projekt a výkaz výmer. Súťažné podklady sú prístupné v elektronickej podobe.
 • "Rekonštrukcia domu smútku Bidovce
  Dátum publikovania: 24.03.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.04.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: „Rekonštrukcia domu smútku Bidovce

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On marec 23, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Rekonštrukcia horskej útulne s infostrediskom.
  Dátum publikovania: 21.03.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 09.04.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Rekonštrukcia horskej útulne s infostrediskom. Bližšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Nástroje na meranie prietoku
  Dátum publikovania: 22.03.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Nástroje na meranie prietoku,
  Diaľkové ovládanie,
  Telemetrické prístroje,
  Telefónne služby a prenos údajov,
  Odčítanie údajov z meracích prístrojov,
  Snímanie údajov,
  Zhromažďovanie a triedenie údajov,
  Analýza údajov,
  Ukladanie údajov,
  Prenos údajov
 • IPR Investičný podiel GO blokov 1, 2 ENO B časť Elektrické odlučovače popola – realizácia rekonštrukcie technológií , ktoré zabezpečia dodržanie emisných limitov NOx pri prevádzke blokov v zmysle smernice č. 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (IED).
  Dátum publikovania: 21.03.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Jedná sa o rekonštrukciu jestvujúcich elektrostatických odlučovačov popolčeka. Predmetom plnenia je dodať a nainštalovať technologické časti zariadenia, so súvisiacimi časťami prevádzkového rozvodu silnoprúdu (PRS) a systému merania, regulácie (MaR), kontroly a riadenia (SKR). Rozsah dodávky musí byť úplný so všetkým vybavením a príslušenstvom, ktoré je nevyhnutné pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku, s prípravou pracoviska, projektovou prípravou, zabezpečením BOZP a kvality vykonávanej práce. Inžinierska a projektová príprava: -Realizačná dokumentácia -Sprievodná technická dokumentácia -Dodávka technologického postupu montážnych prác, vypracovaného v zmysle Vyhĺ. Č. 374/1990 Z.z. -Dodávka podrobného HMG postupu realizácie -Dodávka plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. (analýza rizík, nebezpečenstiev a ohrození, stanovenie bezpečnostných pracovných postupov) -Projekt garančného merania -Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby -Dodávka prevádzkových predpisov pre údržbu a opravu -Dokumentácia skúšok v priebehu montáže a uvedenia do prevádzky a nábehu -Špecifikácia náhradných dielov prvotného vybavenia a pre 2 až 5 ročnú prevádzku -Plán kvality Práce: -demontáž pôvodných vnútorných častí , elektro častí a tepelnej izolácie EO -kontrolu stavu skrine, vstupných a výstupných dielov EO a ich opravu -dodávku a montáž nových vnútorných častí , elektro častí a tepelnej izolácie EO -uvedenie do prevádzky
 • Stavebné práce na tepelných elektrárňach
  Dátum publikovania: 22.03.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Stavebné práce na tepelných elektrárňach,
  Architektonické a súvisiace služby,
  Priemyselné mechanizmy,
  Zariadenia kotolní

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On marec 22, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Nová aquakultúra -rekultivácia mŕtvych ramien Velického potoka
  Dátum publikovania: 20.03.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.04.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: rekultivácia mŕtvych ramien Velického potoka: parametre sú podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú predložené elektronicky1
 • DIGITALIÁCIA ARCHÍVU TASR – dodávka služieb, technológií, SW a HW
  Dátum publikovania: 21.03.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 05.05.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Digitalizácia archívu TASR – dodávka služieb, technológií, SW a HW. V súťažných podkladoch je predmet zákazky v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené položky predmetu zákazky určené. Pri výrobkoch, konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvality.
 • ZŠ s MŠ A. Kubinu, rekonštrukcia strechy pavilónu telocvične – PD
  Dátum publikovania: 21.03.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 26.03.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: ZŠ s MŠ A. Kubinu, rekonštrukcia strechy pavilónu telocvične – PD
 • Elektroerozívny CNC hĺbiaci stroj
  Dátum publikovania: 20.03.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka elektroerozívneho CNC hĺbiaceho stroja.

Digest powered by RSS Digest