verejne obstaravanie

On august 31, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Vypracovanie projektovej dokumentácie
  Dátum publikovania: 30.08.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 09.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Vypracovanie projektovej dokumentácie
 • Oprava chodníka
  Dátum publikovania: 30.08.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Oprava chodníka
 • Maliarske práce
  Dátum publikovania: 30.08.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 06.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Maliarske práce
 • Viacúčelové ihrisko- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 30.08.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 17.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o dielo na realizáciu (výstavbu) viacúčelového ihriska v obci Lietavská Svinná – Babkov

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On august 30, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Košice, Tr. arm. gen. L. Svobodu – rekonštrukcia podchodu pre chodcov
  Dátum publikovania: 29.08.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 17.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Uskutočnenie stavebných a montážnych prác na rekonštrukcii: povrchov podchodu, prístupových schodísk, prekrytia schodísk, osvetlenia a bezpečnostných a ochranných oceľových konštrukcií vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia a.i.
 • Maliarske práce
  Dátum publikovania: 30.08.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 06.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Maliarske práce
 • Kancelárske potreby
  Dátum publikovania: 29.08.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.10.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je nákup kancelárskych potrieb uvedený v Skupine A Výberový cenník a v Skupine B Aktuálny ponukový cenník kancelárskych potrieb uchádzača/predávajúceho v tejto časti súťažných podkladov podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa, vrátane služieb spojených s dodaním tovaru do miest dodania verejného obstarávateľa vrátane vyloženia v mieste jeho uloženia a zabezpečenia ekologickej likvidácie všetkých použitých jednorazových obalov.
 • Klimatizačná jednotka – 2 ks
  Dátum publikovania: 30.08.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 06.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Klimatizačná jednotka – 2 ks

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On august 29, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodávka kancelárskeho nábytku
  Dátum publikovania: 28.08.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka kancelárskeho nábytku vrátane montáže pre verejného obstarávateľa a zabezpečenie služieb spojených s jeho dovozom a vykládkou do objektov ústredia a pobočiek verejného obstarávateľa.
 • Predaj majetku podniku
  Dátum publikovania: 29.08.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 26.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predaj majetku podniku
 • Predaj pozemkov
  Dátum publikovania: 29.08.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predaj pozemkov
 • Výber dodávateľa rekondičných pobytov na roky 2014 – 2018
  Dátum publikovania: 28.08.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 26.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je poskytovanie 14-dňových (typ A) a 13 dňových (typ B) rekondičných pobytov pre zamestnancov ZSSK CARGO ako kompenzácia sťažených pracovných podmienok a prevencia možného vzniku chorôb z povolania a iného poškodenia zdravia vo vzťahu k vykonávanej práci v konkrétnych pracovných podmienkach. Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných častí podľa indikácie chorôb: Časť 1 – Rekondičné pobyty zamerané na prevenciu chorôb obehového ústrojenstva. Časť 2- Rekondičné pobyty zamerané na prevenciu chorôb pohybového ústrojenstva, ochorení obličiek a močových ciest. Časť 3 – Rekondičné pobyty zamerané na prevenciu chorôb z povolania (ochorenia kostí, kĺbov, svalov, šliach) a duševných chorôb. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On august 28, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Obnova vozového parku trolejbusov v Košiciach
  Dátum publikovania: 28.08.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Trojnápravový dvojčlánkový kĺbový nízkopodlažný trolejbus, určený pre mestskú prevádzku v trakčnej sieti s menovitým napätím 750 V DC pre menovitú výšku trolejového vedenia 5,5 m.
 • Kancelárske potreby
  Dátum publikovania: 27.08.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je nákup kancelárskych potrieb uvedený v Skupine A Výberový cenník a v Skupine B Aktuálny ponukový cenník kancelárskych potrieb uchádzača/predávajúceho v tejto časti súťažných podkladov podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa, vrátane služieb spojených s dodaním tovaru do miesta dodania verejného obstarávateľa vrátane vyloženia v mieste jeho uloženia a zabezpečenia ekologickej likvidácie všetkých použitých jednorazových obalov.
 • Elektrická energia
  Dátum publikovania: 28.08.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Elektrická energia
 • Viacúčelové ihrisko ZŠ Varín
  Dátum publikovania: 27.08.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 03.09.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky sú stavebné práce na vybudovaní viacúčelového ihriska s umelým trávnikom s gumovou podložkou, s mantinelmi, záchytnou sieťou a osvetlením s pozinkovanými stožiarmi v areáli základnej školy vo Varíne (Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne).

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On august 27, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On august 26, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku LED-SOLAR, s.r.o.
  Dátum publikovania: 25.08.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 12.09.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: 1.Svetelno-technické meracie zariadenia Goniofotometer umožňuje merať a zaznamenať vyžarovaciu charakteristiku svietidiel. Meranie prebieha v tmavej miestnosti, postupným automatizovaným otáčaním meraného svietidla voči statickému fotodetektoru. Bude slúžiť na meranie vyžarovacích charakteristík nami vyrábaných LED svietidiel a export týchto údajov do súborových formátov používaných výpočtovými softvérmi pri svetlo-technických návrhoch. 2. Merací systém na meranie spektrorádiometrických a elektrických parametrov LED svietidiel Integračná guľa je zariadenie v tvare gule, ktorá je dutá. Vnútro tejto gule je pokryté difúznou vrstvou, ktorá zabezpečí pri meraní svetelného toku zdroja rovnomernú distribúciu vyžiareného svetla. Týmto sa eliminujú odchýlky pri smerovaní tohto svetla pri použití rôznych svetelných zdrojov, či už bodových, lineárnych alebo hemisférických LED. Bude slúžiť na meranie svetlo-technických parametrov nami vyrábaných LED svietidiel. DC zdroj pre napájanie LED modulov slúži na laboratórne presné napájanie LED modulov aj celých svietidiel pri ich meraní v integračnej guli. Digitálny merací prístroj slúžiaci pre meranie THD (celkové harmonické skreslenie) a PF (účinníka) meraného LED modulu alebo svietidla. 3. Revízne prístroje Digitálny revízny prístroj na meranie prechodového a izolačného odporu, vrátane unikajúcich prúdov, bude slúžiť na vykonávanie bezpečnostných testov elektrického zapojenia pri výstupnej kontrole hotových svietidiel. 4. Zalievacie zariadenia Programovateľný robot na nanášanie laku a silikónu bude slúžiť na nanášanie laku alebo silikónu na osadené dosky plošných spojov a iných komponentov svietidiel, ktoré je potrebné chrániť pred vplyvom vlhkosti. Nanášanie prebieha prostredníctvom pripraveného programu, za použitia bežne dostupných ochranných lakov a silikónov pre elektrotechnický priemysel 5. Sieťotlačové zariadenia Ručné sieťotlačové zariadenie bude slúžiť na ručné nanášanie spájkovacej pasty alebo lepidla na dosky plošných spojov pred ich osadzovaním v osadzovacom poloautomate. Do zariadenia sa vloží plošný spoj, spolu s nanášacou maskou a následne sa s použitím ručne ovládanej stierky vykoná nanesenie samotnej spájkovacej pasty alebo lepidla na plošný spoj.
 • Podnájom nebytových priestorov v budove na Dopravnej ul. č. 57
  Dátum publikovania: 26.08.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Podnájom nebytových priestorov v budove na Dopravnej ul. č. 57
 • Nájom nebytových priestorov v budove na Hečkovej ul. č. 5
  Dátum publikovania: 26.08.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: nájom nebytových priestorov v budove na Hečkovej ul. č. 5
 • Nájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku
  na Tbiliskej ul. č. 6

  Dátum publikovania: 26.08.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Nájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku
  na Tbiliskej ul. č. 6

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On august 23, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Realizácia komunikácií – vrchná stavba, obec Hôrka- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 21.08.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Projekt rieši realizáciu asfaltových povrchov miestnych komunikácií a osadenie nových cestných obrubníkov v obci Hôrka. Bližší opis je uvedený v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktoré sú prílohou súťažných podkladov
 • Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
  Dátum publikovania: 23.08.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 18.09.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom,
  Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu,
  Služby na prepravu odpadu,
  Likvidácia popola
 • Ekodvor a kompostáreň v obci Imeľ – stavebná časť
  Dátum publikovania: 22.08.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Výber zhotoviteľa: Ekodvor a kompostáreň v obci Imeľ – stavebná časť v rozsahu výkazu výmer a podľa projektovej dokumentácie: SO 01Zberný dvor SO 01E.1Prevádzková budova SO 02 E.2Haly E 2.1 Dielňa E 2.2 Garáž SO 03E.3Technická vybavenosť E.3.1 Vodovodná prípojka E.3.2 Kanalizačná prípojka E.3.3 Studňa studnička, šachta E.3.4 Žumpa SO 04 E.4Spevnené plochy SO 05E.5Kontajnery ( nie sú predmetom tejto zákazky ) SO 06 E.6Oplotenie SO 07E.7Elektrická prípojka a vonkajšie rozvody E.7.1Elektrická prípojka po RH E.7.2Vonkajšie rozvody SO 02Kompostáreň SO 01E.1Príjmová skládka a sklad kompostu E.1.1Príjmová skládka E.1.2Skladovací priestor SO 02E.2Hroble E.2.1Hroble kopky E.2.2Odvádzanie dažďovej vody E.2.3Zvlažovanie kompos. plôch E.2.4Akumlačná nádrž SO 03E.3Spevnené plochy SO 04 E.4Oplotenie SO 05 E.5Zberné hniezda ( 3ks ) SO 07E.7Ochrana VTL plynovodu SO 03 Dvor na zhromaždenie a uskladnenie stavebnej sute a inertného materiálu
 • Tlačiarenské a príbuzné služby
  Dátum publikovania: 23.08.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Tlačiarenské a príbuzné služby,
  Tlačiarenské a doručovateľské služby,
  Služby súvisiace s tlačou,
  Konečná úprava tlače,
  Tlačiarenské a distribučné služby,
  Grafické návrhy,
  Informačné a propagačné výrobky,
  Tlačené výrobky a príbuzné produkty,
  Propagačný materiál,
  Informačné panely,
  Papiernický tovar a iné položky,
  Šálky a poháre,
  Klobúky a pokrývky hlavy,
  Pamäťové médiá,
  Kancelárske potreby,
  Zošity,
  Polokošele,
  Tabule,
  Tlačené knihy, brožúry a letáky

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On august 22, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Rekonštrukcia miestnej komunikácie MK 50 Raková – Fojstvo- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 20.08.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 09.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, ktoré spočívajú v rekonštrukcie miestnej komunikácie v obci Raková časť Fojstvo I – výšková úprava kanalizačných šácht, odtokových vpustov, vodovodných šupátok, rezanie existujúceho krytu komunikácie, zarovnanie styčnej plochy, postrekom spojovacou emulziou, vyrovnanie povrchu krytu komunikácie, položenie živičnej vrstvy – betón asfaltový.
 • SPN-ML reedícia učebníc II.
  Dátum publikovania: 20.08.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Zabezpečenie reedície učebníc ktoré boli schválené na vyučovanie a priebežne sa používajú v sieti základných a stredných škôl. Kompletný zoznam požadovaných učebníc je zverejnený v oznámení o priamom rokovacom konaní, ktorého identifikácia je uvedená v časti IV.3.2. tohto oznámenia o výsledku verejného obstarávania.
 • Zabezpečenie softvérového vybavenia Visual paradigm
  Dátum publikovania: 21.08.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.08.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Zabezpečenie softvérového vybavenia Visual paradigm
 • Elektroinštalačný materiál pre potreby UPJŠ
  Dátum publikovania: 20.08.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 09.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka elektroinštalačného materiálu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť B1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On august 20, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • VD Kráľová – rekonštrukcia pravostrannej hrádze- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 18.08.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 26.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom stavby je rekonštrukcia opevnenia návodného svahu pravostrannej hrádze (POH) na VD Kráľová (v súčasnosti poškodeného abráziou) medzi km 0,140-1,680 a 2,780-7,000 hrádze. V úseku medzi 1,680-2,780 km je svah chránený existujúcimi šikmými výhonmi. Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia jestvujúceho opevnenia poloostrova medzi plavebnou komorou (PLK) a vodnou elektrárňou (VE). Celková dĺžka navrhovanej úpravy pri POH je 5,76 km, pri poloostrove sa jedná o dĺžku 330m. V rámci pravostrannej hrádze je v súčasnosti vybudovaná ochrana návodného svahu pomocou šikmých výhonov z lomového kameňa medzi km1,68-2,78 (1999). Na ochranu návodného svahu POH bolo navrhnuté opevnenie z lomového kameňa ako pasívnej ochrany v kombinácií so stabilizáciou výhonmi. Viac informácií v Súťažných podkladoch.
 • Dodávka a montáž dreveného altánku
  Dátum publikovania: 20.08.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 21.08.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodávka a montáž dreveného altánku
 • Rekonštrukcia skladových priestorov pre skladovanie muštov a ovocných štiav_MVS
  Dátum publikovania: 19.08.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 05.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Rekonštrukcia skladových priestorov pre skladovanie muštov a ovocných štiav, bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Ubytovanie v súvislosti s meraním elektromagnetických polí v meste Snina.
  Dátum publikovania: 20.08.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 05.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Ubytovanie v súvislosti s meraním elektromagnetických polí v meste Snina.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On august 19, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Externý konzultant pre projekt RAIL4SEE
  Dátum publikovania: 19.08.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.08.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Externý konzultant bude pomáhať objednávateľovi s reportovaním aktivít v rámci projektu
  RAIL4SEE a to najmä v oblasti záverečných reportov v pracovnom balíku 6, kde súčasťou
  služieb bude spracovanie reportu vychádzajúceho z aktivity 6.4 governance approach –
  report týkajúceho sa prístupu jednotlivých hubov zapojených do projektu RAIL4SEE v oblasti
  organizovania dostupných informácií s porovnaním s inými úspešnými príkladmi. V reporte
  bude taktiež stručný opis organizácie železničnej dopravy a budúce očakávania v tomto
  sektore. Jednou z častí bude opis problémov, prekážok ako aj dôležité dôsledky z hľadiska
  organizovania a riadenia železničnej dopravy. Ďalšími úlohami budú spolupráca s vedúcim
  partnerom projektu ohľadom dodania očakávaných výstupov a odovzdanie všetkých
  výstupov v písomnej forme.
  Aktivita bude financovaná v rámci projektu RAIL4SEE, Operačný program Juhovýchodná
  Európa
  .
 • Čistenie dopravných prostriedkov MHD
  Dátum publikovania: 18.08.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je čistenie vozidiel mestskej hromadnej dopravy (autobusy, trolejbusy, električky) v určených rozsahoch poskytnutých služieb, realizovaných vo vymenovaných vozovniach DPB, a.s. Bratislava a zabezpečenie služieb podľa obchodných a zmluvných podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v súťažných podkladoch.
 • Predmetom zákazky je dodávka a výmena 8 ks požiarnych uzáverov
  Dátum publikovania: 19.08.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 25.08.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka a výmena 8 ks požiarnych uzáverov
 • Rast konkurencieschopnosti spoločnosti Gondor, s.r.o. obstaraním inovatívnej technológie
  Dátum publikovania: 18.08.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 05.09.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Biorezonančné prístroje s príslušenstvom: Biorezonančný prístroj 2 ks, Obslužný softvér pre biorezonančný prístroj 2 ks, Snímač substancií / digitalizér substancií 1 ks.

Digest powered by RSS Digest