verejne obstaravanie

On november 29, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On november 28, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Anesteziologický prístroj
  Dátum publikovania: 27.11.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: 1 kus nového anesteziologického prístroja s novým pacientskym monitorom. Moderný, nový prístroj na dávkovanie anestetických plynov modulárnej konštrukcie pre novorodencov, deti a dospelých s pojazdným podstavcom s komplexným monitorom vitálnych funkcií, plynovej analýzy a ventilácie s pripojením k centrálnym rozvodom plynov – vzduch, N20, O2 a pripojením k tlakovým fľašiam umiestnených na prístroji, s nízkymi prevádzkovými nákladmi pri vedení anestézie s malými prietokmi čerstvých plynov nízky prietok a minimálny prietok v pacientskom okruhu.
 • Zabezpečenie aktualizácie a realizácia úprav v aplikácií ISP v súlade s medzinárodnou a vnútroštátnou legislatívou a v súlade s internými predpismi ZSSK CARGO.
  Dátum publikovania: 28.11.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Služby na vývoj softvéru na riadenie železničnej dopravy,
  Vývoj softvéru,
  Služby na údržbu a opravu softvéru
 • Vyšetrovacie lehátko, nástrojový stolík
  Dátum publikovania: 27.11.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 03.12.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Vyšetrovacie lehátko, nástrojový stolík
 • Navýšenie/zmena licencií ESID System GIS CC.
  Dátum publikovania: 28.11.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Zmena typov licencie ESID System GIS NL (licencia viazaná na konkrétny počítač), na licencie typu ESID System GIS CC ( plávajúca licencia). Z dôvodu zmeny technického riešenia prístupu jednotlivých užívateľov k databáze na platformu Terminal server je cieľom navýšenie licencií typu ESID System GIS CC výmenou za licencie ESID System GIS NL.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On november 27, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • WC misa
  Dátum publikovania: 26.11.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 01.12.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Sanitárne zariadenie – WC misa kombinovaná so šikmým zadným odpadom a WC misa závesná. Opis je uvedený v technických podmienkach v prílohe.
 • Školenie".
  Dátum publikovania: 27.11.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Školenie“.
 • Dávkovače, zásobníky a ich náplne
  Dátum publikovania: 26.11.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 16.12.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka zásobníkov, dávkovačov a ich náplní pre pracoviská Žilinskej univerzity v Žiline. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Konvektomaty elektrické-bojlerové pre školské jedálne MŠ
  Dátum publikovania: 27.11.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 02.12.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Konvektomaty elektrické-bojlerové pre školské jedálne MŠ

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On november 26, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia v Mestskej časti Bratislava Nové Mesto
  Dátum publikovania: 25.11.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 16.12.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Zabezpečenie realizácie vodorovného a zvislého dopravného značenia na miestnych komunikácií III. a IV. triedy vrátane inžinierskych objektov v mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Vykonávanie obnovy pôvodného vodorovného a zvislého dopravného značenia ako i realizácia nového vodorovného a zvislého dopravného značenia v zmysle odsúhlasených úloh Operatívnej komisie pri Magistráte a taktiež zabezpečenia dočasného dopravného značenia pri výkone správcu komunikácie v rámci prác bežnej údržby nami spravovaných komunikácií a inžinierskych objektov.
 • Videoendoskopická zostava s príslušenstvom
  Dátum publikovania: 26.11.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 17.12.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka tovarov – Videoendoskopická zostava s príslušenstvom v zmysle technickej špecifikácie a rozsahu uvedených v súťažných podkladoch.
 • Jedálenské stolicky
  Dátum publikovania: 26.11.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.11.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Jedálenské stolicky
 • Dodávka elektrickej energie a plynu.
  Dátum publikovania: 25.11.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie a plynu pre verejného obstarávateľa a jemu podriadené organizácie, vrátane zabezpečenia distribučných služieb, prenesenia zodpovednosti za odchýlky a ostatných služieb vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On november 24, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • "Poisťovacie služby"
  Dátum publikovania: 23.11.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.11.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: „Poisťovacie služby“
 • Dodávka chleba a pečiva
  Dátum publikovania: 23.11.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.11.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodávka chleba a pečiva
 • Alkoholické nápoje
  Dátum publikovania: 23.11.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.11.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: alkoholické nápoje
 • Obstaranie rozšírenia a modernizácie sieťovej infraštruktúry
  Dátum publikovania: 23.11.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.11.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Obstaranie rozšírenia a modernizácie sieťovej infraštruktúry

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On november 22, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Letné pneumatiky na motorové vozidlo
  Dátum publikovania: 21.11.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 24.11.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: letné pneumatiky na motorové vozidlo
 • Podporné služby Microsoft Premier Support.
  Dátum publikovania: 22.11.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky sú služby Microsoft Premier Support – služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft Corporation, ktoré Bratislavský Samosprávny kraj používa. Služby budú pokrývať nasledovné oblasti: — priamy a jedinečný prístup k tvorcom softvéru Microsoft a zdrojového kódu súčasných a budúcich produktov Microsoft, — odborné školenie pracovníkmi spoločnosti Microsoft z tímov, ktoré produkty Microsoft vyvíjajú, — riadenie podpory prostredníctvom prideleného manažéra dodávky služby Microsoft, — odborné pracovné stretnutia Premier (workshopy), — podpora pri riešení problémov Premier, — podpora Premier Assistance, — rôzne informačné služby.
 • Mäso a mäsové výrobky
  Dátum publikovania: 21.11.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Mäso a mäsové výrobky
 • Poskytovanie telekomunikačných služieb, vybudovanie rezortnej MPLS VPN dátovej siete a konsolidácia pripojenia do Internetu.
  Dátum publikovania: 22.11.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 30.12.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Telekomunikačné služby,
  Dátové služby,
  Internetové služby,
  Služby pre počítačové siete,
  Siete,
  Softvérové balíky a informačné systémy

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On november 20, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Spoločné obstarávanie elektrickej energie- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 18.11.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 07.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre organizácie pristupujúce k verejnému obstarávaniu.
 • Dodávka a montáž vyvolávacieho systému pre vybavovacie haly krajských pobočiek VšZP s centrom spracovania údajov
  Dátum publikovania: 19.11.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 05.12.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je Dodávka a montáž vyvolávacieho systému pre vybavovacie haly krajských pobočiek VšZP s centrom spracovania údajov:Dodávateľ dodá príslušný SW na médiu a zabezpečí inštaláciu SW v ôsmych krajských pobočkách s napojením na centrálny SW. Systém formou inštalácie na centrálny server, z ktorého bude možné riadiť vyvolávacie systémy na pobočkách (centrálne štatistiky, grafy a analýzy, zmena dotykovej obrazovky na diaľku, úprava lístka). Systém ku ktorému bude možné do budúcna inštalovať ľubovoľné moduly sms, digitál signage a pod.
 • Príprava a dovoz celodennej liečebnej výživy / stravy pre detských pacientov a ich sprievodcov.
  Dátum publikovania: 20.11.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Služby spojené s prípravou jedál,
  Donáška stravy
 • Revitalizácia verejných priestranstiev v Prievidzi
  Dátum publikovania: 19.11.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre projekt: Revitalizácia verejných priestranstiev v Prievidzi. Predmetom je súbor objektov pre revitalizáciu verejných priestranstiev námestia s riešením chodníkov pre peších, parkovísk s obslužnou prejazdovou plochou a verejného osvetlenia na ulici J. C. Hronského v meste Prievidza. Dôvodom revitalizácie námestia je zlý technický a estetický stav spevnených plôch námestia. Členenie stavby na objekty: SO 01a Architektúra, spevnené plochy SO 02Elektroinštalácia verejné osvetlenie SO 03Prípojka vody a vodomerná šachta SO 04Ďažďová kanalizácia SO 05 Záhradné úpravy SO 06 Dopravné značenie Podrobnejší opis je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On november 19, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Materiál požiarnej ochrany
  Dátum publikovania: 18.11.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 25.11.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: materiál požiarnej ochrany
 • Prenájom licenčného softvérového vybavenia IBM.
  Dátum publikovania: 19.11.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je zabezpečenie prenájmu licenčného softvérového vybavenia (LSV) IBM pre centrálny sálový server IBM Mainframe, na ktorom je prevádzkovaný: — produkčný informačný systém dôchodkového poistenia (IS DP), a — databázová časť Informačného systému dávok úrazového poistenia (IS DAUP) v prostredí Sociálnej poisťovne. Predmetom zákazky je aj zabezpečenie cenovej ochrany a platieb za skutočne spotrebovaný výkon prostredníctvom zadefinovaného subkapacitného nastavenia LPAR-ov na centrálnom sálovom serveri IBM Mainframe a nastavenie zmluvných podmienok a pravidiel pri akejkoľvek zmene konfigurácie, rozsahu a špecifikácie jednotlivých položiek LSV IBM a predpokladanej výmene centrálneho sálového servera IBM Mainframe.
 • Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Revúca, LS Stárňa
  Dátum publikovania: 17.11.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Lesnícke činnosti v ťažbovom procese zahŕňajú jednotlivé postupy pri stínke, opracovaní, približovaní a manipulácii kmeňa stromu podľa požiadaviek objednávateľa. Sú to všetky potrebné úkony od prípravy okolia pred stínkou až po adjustáciu hotového výrobku, pripraveného na transport, vrátane poťažbovej úpravy pracoviska po skončení ťažbového procesu.
 • Úpravy APV Softip Profit v evidencii investičného majetku prostredníctvom čiarového kódu.
  Dátum publikovania: 19.11.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Programovanie systémového a používateľského softvéru

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On november 18, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2013-2016
  Dátum publikovania: 17.11.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Lesnícke činnosti v ťažbovom procese zahŕňajú jednotlivé postupy pri stínke, opracovaní, približovaní a manipulácii kmeňa stromu podľa požiadaviek objednávateľa. Sú to všetky potrebné úkony od prípravy okolia pred stínkou až po adjustáciu hotového výrobku, pripraveného na transport, vrátane poťažbovej úpravy pracoviska po skončení ťažbového procesu.
 • Kúpna zmluva č. 1pz/2014.
  Dátum publikovania: 17.11.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Kúpna zmluva č. 1pz/2014.
 • Regulátor tlaku pre projekt ET/11605 – obtoky GU na KS01.
  Dátum publikovania: 18.11.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Redukčné tlakové, riadiace, kontrolné a bezpečnostné ventily
 • Poskytovanie strážnej a informačnej služby v objekte v správe verejného obstarávateľa.
  Dátum publikovania: 17.11.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 03.12.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom súťaže je zákazka na poskytovanie služby v súlade s § 3 zákona NR SR č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o súkromnej bezpečnosti) a poskytovanie služieb informátora podľa požiadaviek verejného obstarávateľa špecifikovaných v súťažných podkladoch,najmä výkon strážnej služby v zmysle zabezpečenia vnútorného poriadku a bezpečnosti v objekte Obytný súbor Krasňany v správe verejného obstarávateľa (ďalej len objekt), ktorý sa nachádza v Krasňanoch, okres Žilina. Požadovaný rozsah poskytovania služieb: 24 hodín denne (v pracovných dňoch a v dňoch pracovného pokoja, počas sviatkov), dvaja pracovníci. Objekt je oplotený a monitorovaný 19 kamerami.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On november 16, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Tovary IKT pre projekty ŠF EÚ- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 14.11.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 03.12.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka tovarov IKT pre projekty ŠF EÚ s rozdelením na časti: 1. časť: Tovary IKT projekt ITMS 26110230094 2. časť: Tovary IKT projekt ITMS 26110230085 3. časť: Tovary IKT projekt ITMS 26110230065 4. časť: Tovary IKT projekt ITMS 26120130029
 • Dodávka mrazených výrobkov pre stravovaciu prevádzku Domova sociálnych služieb pre dospelých v Košútoch
  Dátum publikovania: 15.11.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 08.12.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodávka mrazených výrobkov pre stravovaciu prevádzku Domova sociálnych služieb pre dospelých v Košútoch
 • Kancelársky tovar
  Dátum publikovania: 15.11.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 21.11.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Podrobná špecifikácia je spracovaná v prílohe č.1 zadania zákazky.
  Dodávka tovaru je vrátane dopravných nákladov a nákladov spojených s naložením
  a vyložením tovaru na mieste dodania.
  V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické špecifikácie
  odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť
  alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje ekvivalentné
  špecifikácie.
  Ak uchádzač použije ekvivalentné špecifikácie:
  – Ich opis a technické parametre s obrázkom uvedie vo svojej ponuke,
  – Položky z prílohy č.1, v ktorých uchádzač nahradil špecifikácie stanovené
  verejným obstarávateľom ekvivalentnými, vo svojej ponuke zvýrazní
  a v príslušnom riadku náhrady uvedie názov ekvivalentného tovaru.
  Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar v I. akostnej triede.
 • Dodávka ovocia a zeleniny pre stravovaciu prevádzku Domova sociálnych služieb pre dospelých v Košútoch
  Dátum publikovania: 15.11.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 08.12.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodávka ovocia a zeleniny pre stravovaciu prevádzku Domova sociálnych služieb pre dospelých v Košútoch

Digest powered by RSS Digest