verejne obstaravanie

On marec 31, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Kúpa listnatých a ihličnatých okrasných stromov
  Dátum publikovania: 30.03.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 01.04.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Kúpa listnatých a ihličnatých okrasných stromov
 • Spoločné obstarávanie zemného plynu- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 28.03.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 11.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre organizácie pristupujúce k verejnému obstarávaniu.
 • Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave.
  Dátum publikovania: 31.03.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 11.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je „Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave“. Pre uvedený predmet zákazky platí nasledovné: Počet lôžok: 250 Štandard ubytovania: ubytovacie zariadenie v zmysle vyhlášky č. 259/2008 Z. z. Typ izieb: 2-lôžkové izby, bunkový systém. Počet osôb na kúpeľňu: max. 4 osoby na kúpeľňu. Vzdialenosť od EU v Bratislave: do 5 km. Vzdialenosť od MHD: cca 500 metrov. Recepcia: 24 h recepčná služba. Strážna služba: 24 h strážna služba. Internet: dostupnosť pripojenia na každej izbe. Kuchyňa: Sporák, mikrovlnná rúra, umývadlo, stoličky, stoly, vybavenie (na každom poschodí). Spoločenská miestnosť: k dispozícii so zariadením. Výťah: áno. Zabezpečenie stravovania výhodou.
 • Prestavba časti chtelnického kaštieľa – 2.etapa
  Dátum publikovania: 30.03.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia časti kaštieľa v obci Chtelnica. Podrobný popis predmetu zákazky je súčasťou projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu k týmto súťažným podkladom.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On marec 30, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Spoločné obstarávanie elektrickej energie
  Dátum publikovania: 30.03.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre organizácie pristupujúce k verejnému obstarávaniu v nasledovnom rozsahu: 1. Odberné miesta v administratívnych a prevádzkových budovách Vysoký tarif predpokladané množstvo 1.258,239 MWh 2. Odberné miesta v administratívnych a prevádzkových budovách Nízky tarif predpokladané množstvo 1.068,912 MWh 3. Odberné miesta v administratívnych a prevádzkových budovách Jednotarif predpokladané množstvo 2.026,434 MWh 4. Verejné osvetlenie Vysoký tarif predpokladané množstvo 538,188 MWh 5. Verejné osvetlenie Nízky tarif predpokladané množstvo 1.236,952 MWh 6. Verejné osvetlenie Jednotarif predpokladané množstvo 694,856 MWh Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH Hodnota 1 198 838,0000 EUR
 • Servisná prehliadka vozidla Mercedes-Benz 1218 Atego, kategória N2 WIN: WDB 9700571L456918
  Dátum publikovania: 30.03.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 01.04.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Servisná prehliadka vozidla Mercedes-Benz 1218 Atego, kategória N2 WIN: WDB 9700571L456918
 • Zmena palivovej základne ZŠ s MŠ Nová Bystrica Vychylovka
  Dátum publikovania: 30.03.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom obstarávania sú stavebné práce spojené s technologickou zámenou jestvujúcich uhoľných kotlov, ktoré nahradianové kotle na biomasu (najvyšší prípustný minimálny výkon kotolne je 27 až najvyšší maximálny výkon 180 kW) o výkone každý v priestoroch kotolne v budove ZŠ s MŠ. Nové kotle v sebe zahŕňajú kaskádový rošt s automatickým čistením výmenníka, recirkulácia spalín pre zvýšenie účinnosti a dosiahnutiaemisnýchparametrov, ochranou proti spätnému zahoreniu paliva, vďaka jednokomorovému bezpečnostnému dávkovaču paliva so sekacou čepeľou a integrovaným multicyklónom vo výmenníku. V súčasnom priestore skladu paliva nauhlie bude sklad štiepky, kde sa pomocou pružinového vynášača a závitovkového dopravníka cez jestvujúci otvor dverí dopraví palivo k novému štiepkovému kotlu. Nové kotle na drevnú štiepku sa hydraulicky napojí dve akumulačné nádrže v priestoroch kotolne a tie sa dopoja na jestvujúcerozvodyvýstupnej a vratnej vody kúrenia z demontovaného kotlov. Komín pre nový kotol – využije sa jestvujúci komín, ktorý slúžil pôvodnému kotlu a bude vyvložkovaný nerezovou izolovanou vložkou. Bližšia špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
 • Letenka
  Dátum publikovania: 30.03.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 31.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Letenka

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On marec 28, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Profesionálne čistiace prostriedky len na priemyselné použitie
  Dátum publikovania: 27.03.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 31.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Profesionálne čistiace prostriedky len na priemyselné použitie
 • Vydavateľské spracovanie a tlač publikácií a informačných materiálov (EVO).
  Dátum publikovania: 28.03.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je vydavateľské spracovanie a tlač publikácií a informačných materiálov pre Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky. Vydavateľské spracovanie publikácií zahŕňa redakčné a grafické služby. Celkový predpokladaný objem redakčných prác v rámci zákazky je 3 400 hodín. Celkový predpokladaný objem grafických prác v rámci zákazky je 12 800 hodín. Tlačiarenské služby zahŕňajú tlač publikácií, balenie vytlačených produktov a dopravu do miesta určenia.
 • Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov
  Dátum publikovania: 27.03.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 30.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov
 • Generel dopravnej infraštruktúry, ideový návrh pre PSK.
  Dátum publikovania: 28.03.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Súťaž návrhov je súčasťou postupu vedúceho k prideleniu (zadaniu) zákazky na poskytnutie služby tomu účastníkovi, ktorého porota vyberie ako víťazného, t. j. s účastníkom, ktorého súťažný návrh bude umiestnený na 1. mieste, bude uzavretá, v súlade s § 58 ods. 1 písm. h) a 59 zákona o verejnom obstarávaní, priamym rokovacím konaním zmluva o dielo na spracovanie nového územnoplánovacieho podkladu regiónu, t. j. územnej prognózy: „Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja“.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On marec 27, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dosky tesniace TEMASIL
  Dátum publikovania: 26.03.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dosky tesniace TEMASIL
 • Odvoz a likvidácia vyradeného materiálu
  Dátum publikovania: 26.03.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 30.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Odvoz a likvidácia vyradeného materiálu
 • Cielené investície Somotor, priecestné zariadenie svetelné 1 Z – žkm 25,719",
  Dátum publikovania: 27.03.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 20.04.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Cielené investície Somotor, priecestné zariadenie svetelné 1 Z – žkm 25,719″,
 • Servisná prehliadka po 300000 km na motorovom vozidle Škoda Octavia
  Dátum publikovania: 27.03.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 30.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Servisná prehliadka po 300000 km na motorovom vozidle Škoda Octavia

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On marec 26, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Držiak štartéra, pravý a ľavý- ND na HDV
  Dátum publikovania: 26.03.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 30.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: držiak štartéra, pravý a ľavý- ND na HDV
 • Lieky ATC skupiny J06BB16 Rámcová dohoda č. 308/2013
  Dátum publikovania: 25.03.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Lieky ATC skupiny J06BB16 Rámcová dohoda č. 308/2013
 • Zvislé dopravné značky bez stĺpikov – 5.časť: závod 15
  Dátum publikovania: 26.03.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 30.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Zvislé dopravné značky bez stĺpikov – 5.časť: závod 15
 • Interierové vybavenie Vzdelávacieho centra
  Dátum publikovania: 25.03.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je kancelársky nábytok a kancelárske vybavenie do vzdelávacieho centra Múzea SNP a predmet zákazky bude podrobne špecifikovaný v súťažných podkladoch.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On marec 25, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • STK a EK pre nákladné vozidlá
  Dátum publikovania: 24.03.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 26.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: STK a EK pre nákladné vozidlá
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
  Dátum publikovania: 24.03.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • Oplachové a perfúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s.- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 23.03.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Oplachové a perfúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s.
 • Digitálny angiografický systém so stropným závesom C-ramena a s intregrovaným ultrasonografickým prístrojom na vykonávanie intervenčných rádiologických výkonov pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 23.03.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 30.04.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je kúpa tovaru na splátky – digitálny angiografický systém s plochým detektorom a stropným závesom C – ramena a s intregrovaným ultrasonografickým prístrojom na vykonávanie intervenčných rádiologických výkonov pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane dodávky tovaru na miesto určenia, vyhotovenia technologického projektu, projektu stavebno-realizačných prác, ktoré majú riešiť osadenie samotného prístroja a jeho napojenia na elektrické rozvody, realizácia nevyhnutných stavebných úprav celého angiografického pracoviska vrátane prislúchajúcich priestorov, uvedenia zariadenia do trvalej prevádzky, funkčnej skúšky, zaškolenia obsluhy a záručného servisu. Angiografický systém musí obsahovať najnovšie dostupné technológie na redukciu radiačnej záťaže pre pacienta a personál pri zachovaní vysokej kvality zobrazovaných štruktúr. Podrobné informácie a požiadavky verejného obstarávateľa na technicko-medicínske parametre sú podrobne vymedzené v súťažných podkladoch, časť B – Opis predmetu zákazky.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On marec 24, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • ProKlima – Inštalácia tepelného čerpadla v KD v obci Padáň
  Dátum publikovania: 23.03.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.04.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je inštalácia tepelného čerpadla typu VODA VZDUCH a teplovodného vedenia ÚK v objekte Kultúrneho domu v obci Padáň v rozsahu od osadenia tepelného čerpadla a prídavných zariadení, ako aj napojenia na existujúce zariadenia plynovej kotolne objektu v rátane stavebných prác. Bližšiu špecifikáciu obsahujú súťažné podklady a PD.
 • Nabíjačka univerzálna NiCd/NiMH MW 5798
  Dátum publikovania: 24.03.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 25.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Nabíjačka univerzálna NiCd/NiMH MW 5798
 • Stravné poukážky alebo ekvivalen
  Dátum publikovania: 24.03.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 26.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Stravné poukážky alebo ekvivalen
 • Elektrocentrála HERON EGM 60AVR-3
  Dátum publikovania: 24.03.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Elektrocentrála HERON EGM 60AVR-3

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On marec 23, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na pracovisko ÚDZS a späť na miesto úmrtia/pohrebu – Banskobystrický kraj- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 21.03.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 05.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“) podľa rajonizácie v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja a späť na miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu. Verejné obstarávanie je rozdelené na samostatných 13 častí, pričom uchádzači môžu predložiť ponuku na na ktorúkoľvek z týchto častí, alebo na viacero častí, príp. na všetky časti. Každá časť verejného obstarávania bude vyhodnocovaná samostatne, pričom úspešným uchádzačom každej časti verejného obstarávania môžu byť rozdielni uchádzači. I. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu Banská Bystrica; II. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu Banská Štiavnica; III. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu Brezno; IV. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu Detva, V. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu Krupina; VI. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu Lučenec; VII. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu Poltár; VIII. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu Revúca, IX. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu Rimavská Sobota; X. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu Veľký Krtíš; XI. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu Zvolen; XII. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu Žarnovica, XIII. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu Žiar nad Hronom. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch k tejto nadlimitnej zákazke.
 • Dodanie CNC sústruhu – zvýšenie efektívnosti obrábania rotačných súčiastok v spoločnosti MECASYS s.r.o.
  Dátum publikovania: 23.03.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je zvýšenie efektívnosti obrábania rotačných súčiastok v spoločnosti MECASYS s.r.o., a to dodaním 1 ks CNC sústruhu vrátane dodávky do miesta umiestnenia predmetu zákazky, ktorým je výrobný areál verejného obstarávateľa,premiestnenia do miesta umiestnenia logického celku, umiestnenia a upevnenia na podloženie pripravené verejným obstarávateľom, zapojenia do existujúcich rozvodov médií elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, vykonania všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR, uvedenia do prevádzky, dodania návodov na použitie v slovenskom jazyku, zaškolenia obsluhy, vykonania 24 hodinovej skúšobnej prevádzky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
 • Obstaranie originálnych tonerových a atramentových náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a pások do tlačiarní
  Dátum publikovania: 23.03.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.04.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka originálnych tonerov do tlačiarni Hewlett Packard, Brother, Canon, Epson, IBM, ktorých rozpis ako aj ich počty podľa jednotlivých položiek sú uvedené v Prílohe č. 1. súťažných podkladov.
 • Elektronizácia služieb Mesta Partizánske
  Dátum publikovania: 23.03.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je implementácia a udržateľnosť projektu ,,Elektronizácia služieb Mesta Partizánske“, ktorý v rámci implementácie bude pozostávať z analýzy prostredia a vybudovania integrovaného informačného systému s podporou systémom projektového riadenia projektu financovaného zo štrukturálnych fondov a v rámci udržateľnosti projektu z podpory a ďalšieho rozvoja integrovaného informačného systému na Mestskom úrade v Partizánskom.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On marec 21, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Vytvorenie odstavných plôch – podjazd Lučivná.
  Dátum publikovania: 20.03.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je vykonanie stavebných úprav, ktorými budú vytvorené odstavné plochy na oboch stranách západného portálu podjazdu Lučivná a tým bude zabezpečený prístup k technologickým zariadeniam na západnom portáli podjazdu pre účel vozidiel prevádzky a údržby. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • Čistiace a leštiace výrobky na kuchynský riad alebo ekvivalenty alebo ekvivalent
  Dátum publikovania: 20.03.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 24.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Čistiace a leštiace výrobky na kuchynský riad alebo ekvivalenty alebo ekvivalent
 • Čistiace prostriedky a pomôcky
  Dátum publikovania: 20.03.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 24.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Čistiace prostriedky a pomôcky
 • Pacientská, neutrálna elektróda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie
  Dátum publikovania: 20.03.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 25.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Pacientská, neutrálna elektróda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On marec 19, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

Digest powered by RSS Digest