verejne obstaravanie

On apríl 30, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Poskytovanie pozáručného servisu lineárnych urýchľovačov v prevádzke Národného onkologického ústavu.- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 29.04.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 21.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: 2.1 Predmetom zákazky je servis a údržba lineárnych urýchľovačov Clinac 2100 C (rok výroby 1994) a Clinac 2300 C/D (rok výroby 1994) v prevádzke Národného onkologického ústavu v rozsahu periodicity servisných úkonov nasledovne: – Dvakrát ročne periodická preventívna kontrola PMI, preventívna údržba zariadení, – Jedenkrát ročne periodická elektrická revízia, – Garantovaný včasný nástup servisných technikov na poruchu, čo znižuje prestoje klinickej prevádzky: – čas nástupu na prácu, ak je objednávka doručená do 8:00 hod. v pracovný deň – do 6 hodín, – čas nástupu na prácu, ak je objednávka doručená po 8:00 hod. v pracovný deň – do 24 hodín, – Maximálna doba na odstránenie poruchy (bez dielov) – do 48 hodín, – Sprevádzkovanie zariadenia od začatia práce, ak je potrebné náhradné diely objednať v zahraničí – do 3 dní od dodávky náhradných dielov na sklad poskytovateľa servisných činností. – Všetky bežné práce spojené s opravami zariadení. 2.2 Poskytovanie služieb v rámci servisných úkonov periodickej preventívnej kontroly PMI bude zahŕňať: – Kontrola chybových hlásení v Event Log a počiatočná kontrola výstupu – Test zálohovacieho počítadla MU – Príprava zariadenia na kontrolu – Kontrola núdzových vypínacích tlačidiel – Kontrola funkčnosti núdzového spúšťacieho systému stola a jeho batérií – Kontrola funkčnosti prietokových snímačov chladenia – Kontrola vodného systému a vyčistenie malých filtrov – Vyčistenie všetkých vzduchových filtrov – Vyčistenie a kontrola ovládacej konzoly – Vyčistenie a kontrola stojanu – Vyčistenie a kontrola modulátora – Vyčistenie a kontrola gantry – Kontrola hadíc vodného chladenia – Ošetrenie vodného systému / výmena vodného filtra – Výmena vody v internom systéme chladenia 1x ročne – Kontrola funkčnosti chladiacich ventilátorov – Kontrola pneumatického systému – Porovnanie parametrov vodného systému chladenia – Porovnanie parametrov B-magnetu – Porovnanie parametrov solenoidu pre klystrón – Porovnanie parametrov pre FR driver a klystrón – Overenie nastavenia spínacích bodov plynu SF6 – Overenie obvodu proti prehriatiu prístroja – Saturácia klystrónu – Kontrola hladiny oleja v pulznom transformátore – Kontrola napnutia reťaze pre pohon gantry – Kontrola spojky pohonu gantry / dotiahnutia prevodovky – Kontrola uchytenia protizávažia – Kontrola mechanizmu odčítania polohy gantry – Kontrola káblov , vodných hadíc a kĺbov chladenia v gantry tuneli – Kontrola všetkých pneumatických ventilov – Porovnanie parametrov na cievke B-magnetu – Overenie prúdov a napätí pre vákuové pumpy – Porovnanie napätí pre solenoid urýchľovacej štruktúry – Kontrola prepínača energií a jeho funkčnosti – Kontrola uchytenia tieniacich olovených kusov v okolí B-magnetu – Kontrola targetu a jeho funkčnosti – Kontrola karuselu filtrov – Premazanie ložiska karuselu filtrov – príležitostne – Kontrola výstražných svetiel gun-driveru a funkčnosti vysokonapäťového relé – Kontrola a vyčistenie gun-driveru – Porovnanie parametrov gun-driveru – Kontrola vysokonapäťového relé v modulátore a jeho funkčnosti – Porovnanie parametrov modulátora – Test interloku HVOC – Test interloku MOD – Test funkčnosti elektrónových aplikátorov – Optická kontrola pevných klinov – Kontrola a prípadné premazanie vrchného a spodného kolimačného systému – Premazanie ložiska kolimátora – Kontrola a premazanie zdvíhacieho mechanizmu stola – Vyčistenie, kontrola a premazanie posuvov stola – Overenie funkčnosti koncových spínačov – Overenie funkčnosti ručných a bočných ovládačov – Kontrola ochrannej fólie vrchnej dosky stola – Vyčistenie, kontrola a premazanie rotačného mechanizmu stola – Základné naladenie všetkých energií – Porovnanie parametrov riadiacej konzoly – Porovnanie parametrov výstupu počas rotácie gantry – Zálohovanie údajov na disketu – Vykonanie kompletného módu rannej kontroly – Porovnanie parametrov výstupu počas rotácie gantry – Zálohovanie údajov na disketu – Vykonanie kompletného módu rannej kontroly. 2.3 Služby Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby: 2.3.1 služby reaktívnej podpory a opravy porúch prístroja, 2.3.2 garancia doby nástupu na opravu, 2.3.3 garancia odstránenia poruchy v čase, 2.3.4 náklady na dopravu sú zahrnuté v cene servisu.
 • "Zaisťovacie zariadenie pre MUV a prívesné vozíky
  Dátum publikovania: 29.04.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: „Zaisťovacie zariadenie pre MUV a prívesné vozíky
 • Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora,
  Služby pre siete typu WAN

  Dátum publikovania: 30.04.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora,
  Služby pre siete typu WAN
 • Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave
  Dátum publikovania: 29.04.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pre uvedený predmet zákazky platí nasledovné: Počet lôžok:200 Štandard ubytovania: ubytovacie zariadenie s časovo obmedzeným ubytovaním v zmysle Prílohy č. 5 k vyhláške č. 259/2008 Z .z. Typ izieb:2-lôžkové izby, na jedného ubytovaného najmenej 8 m2, ;bunkový systém Počet osôb na kúpeľňu:max. 4 osoby na kúpeľňu Vzdialenosť od EU v Bratislave: do 5 km Vzdialenosť od MHD: cca 500 metrov Recepcia:24h recepčná služba Strážna služba: 24h strážna služba Internet:dostupnosť pripojenia na každej izbe Kuchyňa:Sporák, mikrovlnná rúra, umývadlo, stoličky, stoly, vybavenie (na každom poschodí) Spoločenská miestnosť:k dispozícii so zariadením Výťah: áno

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On apríl 29, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Protipovodňové úpravy koryta toku Ráztoky- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 28.04.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 19.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v rekonštrukcii časti toku Ráztoky v katastri obce Nolčovo. Potok Ráztoky preteká intravilánom obce rovnobežne s komunikáciou a prakticky tvorí os obce Nolčovo. Účelom navrhovaných úprav je dopomôcť k zmierneniu povodňovej vlny počas prívalových dažďov z intenzívnej zrážkovej činnosti v rámci spádového územia, resp. počas jarného topenia snehu. Navrhovaná úprava bude slúžiť ako preventívna protipovodňová stavba, ktorá bude chrániť územie pred zaplavením vodou z vodného toku a zároveň bude zabezpečovať protieróznu ochranu svahov a v neposlednom rade zabezpečí zlepšenie estetickej funkcie toku ako súčasť intravilánu obce. Uskutočnenie stavebných prác bude v rozsahu podľa výkazu-výmer projektovej dokumentácie: Protipovodňové úpravy koryta toku Ráztoky spracovanej Ing. Milanom Krchňavým a Ing. Jozefom Vršanským, z 10/2014, (ďalej v texte označovaná aj len ako: projektová dokumentácia alebo projekt). Projektová dokumentácia tvorí prílohu k súťažným podkladom a je v nej uvedený opis predmetu zákazky. Členenie stavby na stavebné objekty: Stavbu tvorí len jeden stavebný objekt koryto toku Ráztoky o celkovej dĺžke 241,57m.
 • Infúzny filter 1,2 ?m pre novorodencov, Infúzny filter 1,2 ?m pre deti, striekačka 50 ml,
  Epidurálny set pediatrický, Pediatrická kaudálna ihla

  Dátum publikovania: 28.04.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Infúzny filter 1,2 ?m pre novorodencov, Infúzny filter 1,2 ?m pre deti, striekačka 50 ml,
  Epidurálny set pediatrický, Pediatrická kaudálna ihla
 • Údržba, podpora, zmeny a rozvoj aplikačného programového vybavenia podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie.
  Dátum publikovania: 29.04.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pri údržbe, technickej podpore, implementácii zmien a realizácii rozvoja aplikačného programového vybavenia podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie. Aplikačné programové vybavenie podporujúce výber poistného na sociálne poistenie (ďalej len „APV“) je predstavované nasledovnými funkčnými celkami: — aplikačné programové vybavenie Jednotný výber poistného (APV JVP) a špecializované rozhrania pre komunikáciu a integráciu APV JVP s internými a externými spolupracujúcimi systémami, — aplikačné programové vybavenie Legacy systém výber poistného (APV Legacy) a špecializované rozhrania pre komunikáciu a integráciu APV Legacy s internými a externými spolupracujúcimi systémami.
 • Realizácia vodorovného dopravného značenia (VDZ) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe verejného obstarávateľa.
  Dátum publikovania: 28.04.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia (ďalej len „VDZ“) na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy vo vlastníctve, resp. v správe verejného obstarávateľa použitím jednozložkového, dvojzložkového materiálu – studeného plastu alebo termoplastu. Realizácia VDZ: dodanie materiálu a práce, pravidelná obnova ako aj obnova VDZ po opravách, údržbe povrchov vozoviek a odstránenie existujúceho VDZ v prípade potreby.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On apríl 28, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Obálky
  Dátum publikovania: 27.04.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Obálky
 • Obálky
  Dátum publikovania: 27.04.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Obálky
 • Zariadenie na konečné spracovanie vytlačených pravouhlých etikiet.- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 24.04.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 08.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je kúpa, inštalácia, sprevádzkovanie novej, nepoužitej linky na záverečné spracovanie pravouhlých etikiet, ktoré zahŕňa automatické rezanie a automatické páskovanie, a to vrátane kompletného zaškolenia pracovníkov verejného obstarávateľa na prácu so zariadením. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená súťažných podkladoch.
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení elektrických, elektrospotrebičov, elektrického ručného náradia a opravy technických zariadení elektrických- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 24.04.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 08.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky sú: odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení elektrických, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrospotrebičov a elektrického ručného náradia, opravy technických zariadení elektrických vo všetkých objektoch FR SR na celom území SR. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On apríl 25, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Moravany – kanalizácia
  Dátum publikovania: 24.04.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Stavba rieši výstavbu splaškovej kanalizácie v obci Moravany. Odpadové vody budú dopravované vybudovaným potrubím do novovybudovanej ČOV v Bánovciach nad Ondavou. Navrhovaná stavba pozostáva z nasledujúcich prevádzkových súborov – kanalizácia PS 01- Technologické zariadenie kanalizačných čerpacích staníc, PS 01.1 – Strojnotechnologické zariadenie kanalizačných čerpacích staníc, PS 01.2- Elektrotechnické zariadenie a telemetria kanalizačných čerpacích staníc; a stavebných objektov – kanalizácia: SO 01- Splašková kanalizácia ,SO 02- Kanalizačné prípojky, SO 03- Čerpacie stanice, SO 04- Výtlačné potrubia, SO 05- NN prípojky k ČS
 • Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza – Aglomerácia Sebedražie.
  Dátum publikovania: 25.04.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Projektovanie a výstavba verejnej kanalizačnej siete a ČOV v meste Prievidza, jej nasledovných mestských častiach a vybraných obciach z okresu Prievidza – aglomerácia Sebedražie.
 • Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely.
  Dátum publikovania: 24.04.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Chemikálie so špeciálnym zložením, reagencie, enzýmy, analytické súpravy (Kity), rádioizotopy, protilátky, substráty, jedy.
 • Energetické a dizajnové využitie stavebných otvorov.
  Dátum publikovania: 25.04.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Priemyselný výskum zameraný na nové spôsoby energetického a dizajnového využitia stavebných otvorov pre okná, ktorého výsledkom bude prihláška nového patentového riešenia.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On apríl 24, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služvy – Odštepný závod Košice
  Dátum publikovania: 22.04.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby v súlade so zákonom č.473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe platnej licencie uchádzača, a to v objektoch verejného obstarávateľa.
 • Elektrofyziologický diagnostický systém
  Dátum publikovania: 23.04.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.04.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Elektrofyziologický diagnostický systém
 • Oprava tomografu HRT II Heidelberg Engineering
  Dátum publikovania: 22.04.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 24.04.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: oprava tomografu HRT II Heidelberg Engineering
 • Suché potraviny
  Dátum publikovania: 23.04.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 29.04.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Suché potraviny

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On apríl 23, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Osobné automobily (12 ks)
  Dátum publikovania: 22.04.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.04.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Osobné automobily (12 ks)
 • Zavádzanie inovatívnych technológií na výrobu nábytku v spoločnosti DL INTERIER
  Dátum publikovania: 22.04.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je obstaranie 3 zariadení. Verejné obstarávanie je rozdelené na samostatné 3 časti, pričom uchádzači môžu predložiť ponuku na ktorúkoľvek z týchto častí, alebo aj na všetky časti. Každá časť verejného obstarávania bude vyhodnocovaná samostatne, pričom úspešným uchádzačom na každej z častí verejného obstarávania môžu byť rozdielni uchádzači. 1. časť verejného obstarávania – Narezávacie CNC centrum s nakladačom 2. časť verejného obstarávania – Komplexné CAD/CAM programovacie 5 osé CNC 3. časť verejného obstarávania – Širokopásová brúska
 • Dodávka rezačky papiera a laminovacieho stroja.
  Dátum publikovania: 23.04.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Dodávka laminovačky a rezačky papiera.
 • Výpočtová technika
  Dátum publikovania: 22.04.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 30.04.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Výpočtová technika

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On apríl 21, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Anuloplastický chlopňový ring- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 17.04.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 29.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu.
 • Ubytovacie služby SF- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 17.04.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 29.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je zabezpečenie hotelového ubytovania pre dirigentov, sólistov, orchestre a umelecké telesá počas koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie a Bratislavských hudobných slávností.
 • Výskumná infraštruktúra a prístrojové vybavenie pre vybudovanie Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov TnUAD- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 17.04.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 29.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Časť I: Zariadenia na prípravu a mechanickú úpravu materiálov (pre testovanie a diagnostiku): 1.Laboratórna elektrická oblúková piecka 2.Automatický prístroj na elektrolytické leštenie a leptanie vzoriek 3Automatizovaná brúska a leštička s možnosťou programovania 4.Dvojkotúčová brúska a leštička pre brúsenie a leštenie metalografických vzoriek 5.Vibračný leštiaci prístroj na konečné leštenie kovových a nekovových materiálov 6.Presná diamantová píla na rezanie kovových a nekovových materiálov 7.Rozbrusovacia píla pre rezanie všetkých typov ocelí a farebných kovov 8.Automatický elektro-hydraulický lis na rýchle zalisovanie vzoriek 9.Elektro-hydraulický metalografický lis 10.Vulkanizačný hydraulický lis 11.Vysekávací lis stolnej konštrukcie s hydraulickým valcom 12.Pneumatická vysekávačka 13Uzatvorený hnetač a extrudér pre miešanie elastomérov a termoplastov 14.Zariadenie na spracovanie sypkých materiálov 15.Laboratórne zariadenie na homogenizáciu a presné tvarovanie elastomérov 16.Laboratórna linka na povrchovú úpravu polymérnych materiálov plazmou 17.Mikrovlnný systém na organickú syntézu a depolymerizáciu plastov 18.Inkubátor klimatizovaná komora 19.Stolová odstredivka, chladená 20.Pulzná laserová depozícia 21.3D tlačiareň pre tlač prototypov do výšky 200 mm 22.Laboratórny kompresor Časť II: Zariadenia pre testovanie chemických a spektrálnych vlastností materiálov: 23.Súbor na chemickú analýzu roztokov a tuhých látok 24.Diferenčný skenovací kalorimeter 25.Zariadenie na charakterizáciu štruktúry látok pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie 26.Súbor excitačných pulzných diódových svetelných zdrojov (NanoLED a laserové NanoLED) 27.Termoemisný elektrónový rastrovací mikroskop s EDX analyzátorom 28.Autoemisný rastrovací elektrónový mikroskop s prvkovým analyzátorom 29.FTIR spektrometer s FT- Raman modulom 30.Röntgenfluorescenčný energodisperzný spektrometer pre meranie tuhých a kvapalných vzoriek 31.Hmotnostný a infračervený spektrometer pre simultánny termický analyzátor Netzsch STA 449 F1 Jupiter 32.Mikroskop atomárnych síl pre Ramanov spektrometer Renishaw InVia 33.Modul na meranie mikrodifrakcie pre RTG difraktometer Panalytical Empyrean 34.Kompenzátor magnetických polí k elektrónovému mikroskopu Jeol 7600F Časť III: Zariadenia pre testovanie fyzikálnych vlastností materiálov: 35.Zariadenie na stanovenie tepelnej vodivosti materiálov 36.Vysokonapäťové zariadenie na meranie termálne stimulovaných depolarizačných prúdov 37.Zariadenie pre meranie lokálnych mechanických vlastností 38.Dynamicko-mechanický analyzátor – chladený dusíkom 39.Dynamicko-mechanický analyzátor – chladený vzduchom 40.Dilatometer 41.Atomic Force Microscope – Mikroskop atómových síl 42.Vysokoteplotný tribometer 43.Univerzálny tvrdomer 44.Analyzátor gumárenských procesov 45.Analyzátor gumárenských procesov s modulom pre meranie plastov 46.Univerzálny skúšobný trhací stroj 47.Prístroj na termickú analýzu s funkciou termogravimetrie a diferenčnej skenovacej kalorimetrie 48.Dynamický adhezor s vlastným zdrojom tlakového vzduchu 49.Tlakocitlivá podložka – statický adhezor 50.Analyzátor tvaru kvapky s možnosťou merania povrchovej energie 51.Tenzometer na meranie povrchového napätia 52.Analyzátor veľkosti častíc s duálnym rozptylom laserového svetla 53.Prístroj na meranie chemiluminiscencie 54.Zariadenie na meranie indexu toku taveniny 55.Kapilárny reometer 56.Optický emisný spektrometer 57.Termovízna kamera 58.Klimatická komora
 • Prístroje a zariadenia pre fundamentálne štúdium imunomodulačnej aktivity cytokínov- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 18.04.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 01.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodanie prístrojov a zariadení pre fundementálne štúdium imunomodulačnej aktivity cytokínov.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On apríl 20, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení v rezorte MPSVR SR.- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 18.04.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 01.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodanie originálnych náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky pre organizácie v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny vrátane súvisiacich služieb, t. j. dodávka, doprava, vykládka, ekologická likvidácia použitých obalov a iné, na základe rámcovej dohody, dohody o pristúpení k rámcovej dohode a písomnej objednávky. Zákazka je delená na dve časti. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladov v časti B. Opis predmetu zákazky.
 • Letenka
  Dátum publikovania: 20.04.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.04.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Letenka
 • Vysokorýchlostné frézovacie centrum
  Dátum publikovania: 20.04.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je kúpa nového, nepoužitého technologického zariadenia (Vysokorýchlostné frézovacie centrum), jeho uvedenie do prevádzky vrátane zaškolenia obsluhy.
 • Letenka
  Dátum publikovania: 20.04.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.04.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Letenka

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On apríl 19, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Nájom osobných železničných vozňov
  Dátum publikovania: 18.04.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 30.04.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Nájom osobných železničných vozňov
 • Čistiaca a ošetrujúca pena s panthenolom
  Dátum publikovania: 18.04.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.04.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Čistiaca a ošetrujúca pena s panthenolom
 • Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá
  Dátum publikovania: 18.04.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 23.04.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá
 • Čistiace a hygienické potreby
  Dátum publikovania: 18.04.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.04.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Čistiace a hygienické potreby

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On apríl 18, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v k.ú. obce Bystrany
  Dátum publikovania: 17.04.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 06.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Novostavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Bystrany budú slúžiť na skvalitnenie podmienok ako pešej, tak i motorovej premávky v predmetnom úseku v súčasnosti je na niektorých úsekoch pešia premávka vedená po krajniciach komunikácií pre motorové vozidlá, čo je nevyhovujúci stav. z hľadiska plynulosti ale najmä bezpečnosti cestnej premávky.
 • Oprava zariadení GSM-R
  Dátum publikovania: 18.04.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Oprava zariadení GSM-R
 • Všeobecná údržba v meste Prešov.
  Dátum publikovania: 18.04.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je zabezpečenie všeobecnej údržby v meste Prešov, ktoré pozostáva z údržby a prevádzky mestských fontán, z údržby a realizácie vlajkovej a slávnostnej výzdoby mesta, z údržby a prevádzky mestských hodín, z údržby a výroby mestského mobiliáru a informačného systému, z údržby a prevádzky výlepných plôch.
 • Tonerové a atramentové kazety
  Dátum publikovania: 17.04.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Dodanie originálnych tonerových kaziet do laserových tlačiarní, atramentových kaziet do atramentových tlačiarní a s tým spojený zber a ekologická likvidácia.

Digest powered by RSS Digest