verejne obstaravanie

On november 29, 2012, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Tmel dvojzložkový epoxidový METALOX
  Dátum publikovania: 27.11.2012
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.11.2012
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Tmel dvojzložkový epoxidový METALOX
 • Nákup osobného motorového vozidla pre potreby REPIS
  Dátum publikovania: 27.11.2012
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 18.12.2012
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Verejný obstarávateľ požaduje nákup a dodávku osobného motorového vozidla pre zabezpečenie činnosti pracovníkov REPIS, konzultácií v teréne, organizovanie seminárov, školení a rozvoz informačných a propagačných materiálov. Podrobné informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch
 • Aktualizácia projektovej dokumentácie Rekonštrukcia Ústavu na výkon väzby Bratislava
  Dátum publikovania: 27.11.2012
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je aktualizácia projektovej dokumentácie
 • Chlieb, pečivo a výrobky
  Dátum publikovania: 27.11.2012
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 17.12.2012
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Jedná sa o pravidelné zabezpečovanie dodávok chleba, pečiva a iných požadovaných pekárenských výrobkov na základe pravidelných objednávok podľa potreby prevádzky stravovania verejného obstarávateľa. Predmetom zákazky sú aj všetky súvisiace služby spojené s dodávkou predmetu zákazky, ako sú doprava na určené miesto, naloženie a vyloženie dodávaných tovarov do skladu na určenom mieste. Všetky požadované množstvá jednotlivých druhov chleba, pečiva a iných výrobkov budú pravidelne upresňované jednotlivými objednávkami. Súčasťou objednávok môže byť aj príbuzný tovar objednávaný v menších množstvách. Dodávka tovarov musí byť zabezpečená v obaloch obvyklých na ich prepravu, resp. tieto obaly musia byť hygienicky nezávadné. Všetky objednávané tovary musia byť vždy dodávané v požadovanej akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom a hygienickým normám.

Digest powered by RSS Digest