verejne obstaravanie

On október 21, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
  Dátum publikovania: 18.10.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 18.11.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávanie elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenia distribúcie elektrickej energie do jednotlivých odberných miest ZSSK CARGO na obdobie od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2015. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
 • Inžinierske projektovanie
  Dátum publikovania: 19.10.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Inžinierske projektovanie,
  Projektovanie silnoprúdových sústav,
  Poradenské služby pre oblasť stavebného inžinierstva,
  Geologický prieskum
 • Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
  Dátum publikovania: 18.10.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky sú tieto druhy a kvalitatívne triedy asfaltových zmesí: asfaltový betón AC 8 obrus.; 50/70; I, asfaltový betón AC 11obrus.; 50/70; I, asfaltový betón AC 8 obrus.; 50/70; II, asfaltový betónAC 11 obrus.; 50/70; II. Zmesi budú odoberané v dielčích dodávkachv množstvách a termínoch podľa potreby verejného obstarávateľa.
 • Inžinierske projektovanie
  Dátum publikovania: 19.10.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Inžinierske projektovanie,
  Inžinierske služby,
  Poradenské služby pre oblasť stavebného inžinierstva,
  Projektovanie silnoprúdových sústav,
  Geotechnické inžinierske služby,
  Geologický prieskum,
  Topografické (kartografické) merania

Digest powered by RSS Digest

Comments are closed.