verejne obstaravanie

On október 22, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Televízne fluorescenčné svietidlá
  Dátum publikovania: 19.10.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Televízne fluorescenčné svietidlá podľa technickej špecifikácie uvedenej v Súťažných podkladoch.
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia – Chemická kolónia
  Dátum publikovania: 19.10.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.11.2013
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom tejto zákazky je obnova sústavy verejného osvetlenia (ďalej len VO), ktorý obsahuje analýzu skutkového stavu a riešenie obnovy VO formou modernizácie, rekonštrukcie a novej výstavby svetelných bodov tak, aby sa dosiahlo splnenie technických noriem na osvetlenosť komunikácií, bezpečnosti, krytia a iných požiadaviek tykajúcich sa elektrických časti sústavy. Predmet zákazky (ďalej len predmet zákazky, dielo) zahrňa všetky stavebné práce. Ďalej realizácia predpokladá dodanie práce a materiálov pre riadnu realizáciu diela v rozsahu špecifikovanom v ďaších dokumentoch.
 • Laky, tvrdiace prísady, tmely, zložené organické riedidlá a rozpúšťadlá
  Dátum publikovania: 19.10.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Laky: Úlohou lakov je vytvoriť ochranný film odolný voči vonkajším vplyvom a pritom výrazne nezmeniť farbu alebo dizajn ošetrovaného predmetu. Z toho dôvodu sú najčastejšie vyrábané ako priehľadné chemické látky. Laky neobsahujú pigment, sú bezfarebné alebo len mierne tónované. Sú rozdeľované na interiérové a exteriérové, ktoré naviac obsahujú účinné ochranné zložky proti UV žiareniu a ich použitie je pomerne široké. Tvrdiace prísady sa používajú na vytvrdzovanie celej škály náterových látok, s ktorými sa miešajú pred ich spracovaním v hmotnostnom pomere, ktorý je pre príslušný druh náterovej látky predpísaný. Aby náterová látka nestratila svoju kvalitu, musí sa dodržiavať doba spracovateľnosti natuženej zmesi, ktorá je uvedená v normách jednotlivých výrobkov. Po správnej aplikácii tvrdiacej prísady sa náterová látka stáva odolnejšou a trvácnejšou. Tmely slúžia na vypĺňanie škár, lepenie materiálov, prispôsobujú sa pohybom v dôsledku zmeny teplôt, odolávajú vlhkosti, zmrašťovaniu, poveternostným vplyvom, otrasom a ohybom. Zabezpečia, že konštrukčné prvky zostanú pevne spojené a absorbujú napätie a pohyby vďaka svojim vlastnostiam. Vďaka ich lepiacej schopnosti a trvanlivosti sú vhodné na lepenie a tmelenie rôznych materiálov veľmi nasiakavých a nenasiakavých povrchov, háklivých materiálov na priľnavosť ako sú betón, sklo, žula, mramor, hliník, oceľ a plasty. Organické riedidlá: Riedidlá sú spravidla viaczložkovými chemickými látkami používajúcimi sa najčastejšie k riedeniu syntetických (resp. olejových) farieb, čisteniu znečistených plôch, resp. odstraňovaniu nepotrebných alebo poškodených náterov. Odstraňovače starých náterov. Z chemického, ale aj funkčného hľadiska sú veľmi podobné riedidlám. Výhoda odstraňovačov starých náterov oproti riedidlám je v lepšej schopnosti chemicky rozložiť nepotrebný náter a uľahčiť tak jeho následné odstránenie.
 • Dobudovanie komplexného strediska cestovného ruchu s celoročným využitím – Čutkovská dolina
  Dátum publikovania: 19.10.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.10.2013
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Dobudovanie strediska cestovného ruchu poskytujúceho komplexné služby s celoročným využitím v lokalite Čutkovská dolina. Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.

Digest powered by RSS Digest

Comments are closed.