verejne obstaravanie

On máj 28, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • USB kľúč 16GB
  Dátum publikovania: 27.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 02.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: USB kľúč 16GB
 • Výrobky kefárske
  Dátum publikovania: 27.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 29.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: výrobky kefárske
 • Zabezpečenie aplikačnej podpory v prostredí MZVaEZ SR
  Dátum publikovania: 28.05.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je poskytovanie servisných služieb aplikácií a vývoj nových aplikácií v prostredí SharePoint 2013 na MZVaEZ SR v maximálnom rozsahu 150 osobohodín v rámci kalendárneho mesiaca, okrem prípadov možného prenesenia hodín za vývoj aplikácií. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
 • Uzavretý odberový systém
  Dátum publikovania: 27.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je uzavretý odberový systém na odber krvi. Požiadavky na predmet zákazky: – vákuový alebo aspiračný – možnosť vizuálnej kontroly presného celkového objemu – jednoduchá manipulácia v analyzátoroch – prispôsobenie sa prístrojovému vybaveniu – jednoduchý odber pri komplikovaných pacientoch ( deti, kojenci…) – hygienický odber

Digest powered by RSS Digest

Comments are closed.