verejne obstaravanie

On máj 30, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Silón na kosenie
  Dátum publikovania: 29.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Silón na kosenie
 • Kancelársky papier
  Dátum publikovania: 29.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Kancelársky papier
 • Multifunkčné ihrisko s osvetlením Široké- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 28.05.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 16.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o dielo na vybudovanie (realizáciu) multifunkčného ihriska v obci Široké vrátane osvetlenia.
 • Oprava priestorov kožnej kliniky- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 28.05.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 17.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Oprava stávajúcich voľných priestorov stavebného objektu Širšie komplementy, Nemocnica Ružinov, situovaných v priestoroch suterénu. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je dodávka a doprava do miesta plnenia a odvoz a likvidácia stavebného odpadu.

Digest powered by RSS Digest

Comments are closed.