verejne obstaravanie

On jún 2, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Multifunkčné zariadenie HP LJ M125 – ekvivalent, CD-R, obálky na CD
  Dátum publikovania: 01.06.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Multifunkčné zariadenie HP LJ M125 – ekvivalent, CD-R, obálky na CD
 • Realizácia dočasného vodorovného dopravného značenia (DVDZ) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve a v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a.s.- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 01.06.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 19.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je realizácia dočasného vodorovného dopravného značenia (ďalej len „DVDZ“) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve a v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Predmet zákazky bude realizovaný použitím dočasnej pásky so zoceľujúcou mriežkou oranžovej, bielej alebo čiernej farby. Realizáciou predmetu zákazky sa rozumie aplikácia dočasnej pásky na povrch vozovky, t. j. nalepenie DVDZ pre začatím resp. odstránenie DVDZ po ukončení prác pri opravách povrchov vozoviek, pri opravách mostov a pod. podľa schválenej projektovej dokumentácie DVDZ. Podrobné vymedzenie Predmetu zákazky je podrobne špecifikované v súťažných podkladoch (v Časti B.1 Opis predmetu zákazky, ako aj v Časti B.3 Obchodné podmienky zmluvy).
 • Dodávka didaktických pomôcok pre ZŠ.
  Dátum publikovania: 02.06.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je obstaranie a dodanie vybavenia odborných učební a laboratórií techniky, biológie, chémie a fyziky v oblastiach vzdelávania Človek a príroda (biológia, chémia, fyzika) a Človek a svet práce (technika) za účelom podpory polytechnickej výchovy a orientácie žiakov na OVP na ZŠ.
 • Diagnostické činidlá pre analýzu
  Dátum publikovania: 01.06.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 05.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: diagnostické činidlá pre analýzu

Digest powered by RSS Digest

Comments are closed.