verejne obstaravanie

On október 31, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Regulátor dobíjania
  Dátum publikovania: 30.10.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 31.10.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Regulátor dobíjania
 • Akreditované kurzy prvej pomoci
  Dátum publikovania: 30.10.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 11.11.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Akreditované kurzy prvej pomoci
 • Kanalizácia pre mesto Modrý Kameň
  Dátum publikovania: 30.10.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je výstavba kanalizácie v meste Modrý Kameň
 • PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE PRE LABORATÓRIÁ SVF UVP STU BA
  Dátum publikovania: 30.10.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 12.12.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodanie tovaru (jednotlivých zariadení) pod názvom: PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE PRE LABORATÓRIÁ SVF UVP STU BA. Predmet zákazky sa skladá z nasledovných zariadení a je rozdelený do dvanástich samostatných častí a to nasledovne: a)Hydraulický systém na skúšanie pevnostných charakteristík materiálov (ďalej aj PREDMET 1) b)Triaxiálny skúšobný systém na stanovenie geotechnických vlastností zemín (ďalej aj PREDMET 2) c)Univerzálny skúšobný stroj s kapacitou 500kN (ďalej aj PREDMET 3) d)Vyjazďovač koľají telies (ďalej aj PREDMET 4) e)Ultrarýchly elektronický nos (ďalej aj PREDMET 5) f)Laserinterferometer (ďalej aj PREDMET 6) g)Vertikálny komparátor (ďalej aj PREDMET 7) h)Relatívny monitorovací gravimeter (ďalej aj PREDMET 8) i)Bezpilotný letecký merací systém (ďalej aj PREDMET 9) j)Ultrazvukový snímač (ďalej aj PREDMET 10) k)Analyzátory pre laboratórium zdravotného inžinierstva (ďalej aj PREDMET 11) pozostávajúci z nasledovných zariadení: I.Analyzátor celkového organického uhlíka II.Analyzátor organických halogénov a síry III.Plynový chromatograf s hmotnostným detektorom IV.Prístroj na meranie Zeta potenciálu veľkosti častíc l)Kompletná sada na stanovenie priebehu pF kriviek pôdy (ďalej aj PREDMET 12). Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať každú časť/PREDMET ponuky samostatne.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On október 30, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Infúzne roztoky
  Dátum publikovania: 29.10.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 20.11.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Infúzne roztoky
 • Betón
  Dátum publikovania: 30.10.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Betón
 • Plastové vrecia na triedený zber komunálneho odpadu
  Dátum publikovania: 29.10.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 03.11.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Plastové vrecia na triedený zber komunálneho odpadu
 • EXPOL Pedagogika – reedícia učebníc IV.
  Dátum publikovania: 30.10.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: 1 Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Uhereková, Hantabálová, Trévaiová, Matľáková, Piknová, Sitár, Zvončeková.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On október 29, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Lieky a zdravotné pomôcky
  Dátum publikovania: 28.10.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Lieky používané pri cukrovke a pre endokrinnú terapiu v definovanom rozsahu bližšie špecifikovanom ďalej v súťažných podkladoch.
 • Technológie pre pekárenskú výrobu
  Dátum publikovania: 28.10.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je obstaranie technológií pre pekárenskú výrobu: – Etážová pec s príslušenstvom – Rotačná pec s príslušenstvom – Zariadenie na využitie odpadového tepla – Zariadenie na vykurovanie pečivovej kysiarne
 • Mobilné RTG C-rameno
  Dátum publikovania: 28.10.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je Mobilné RTG C-rameno pre potreby Kliniky cievnej chirurgie a Kliniky kardiológie.
 • Projekt vápnenia v rámci ozdravných opatrení
  Dátum publikovania: 28.10.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Úprava pôdneho prostredia- kompelxná revitalizácia pomocou obnových a pestovných opatrení a doplnenia zásob bázických živín leteckým vápnením- vrtuľníkom

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On október 28, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre akciu "Michalovce OKP, rekonštrukcia a modernizácia objektu
  Dátum publikovania: 27.10.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 29.10.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre akciu „Michalovce OKP, rekonštrukcia a modernizácia objektu
 • Opravy, údržba a kontroly požiarnych uzáverov a požiarnych klapiek
  Dátum publikovania: 27.10.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 18.11.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je uskutočnenie opravy, údržby a kontroly požiarnych uzáverov a požiarnych klapiek. Predmet zákazky pozostáva : – z prehliadky, ktorou sa overuje vybavenosť požiarnych uzáverov, ich funkčnosť a zabezpečenie energie alebo hasiacej látky, ak sa ich dodávka požaduje, pričom na uskutočnenie úkonov overenia funkčnosti a overenia zabezpečenia dodávky energie alebo hasiacej látky je potrebné neštandardné náradie, jednoúčelová technická pomôcka alebo externý merací prístroj (technická podpora), – z preventívnej údržby, ktorou sa zabezpečuje udržanie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňať stanovené požiadavky a vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu, – z opravy, ktorou sa zabezpečuje obnovenie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňať stanovené požiadavky a vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Vonkajšia inšpekcia koridoru plynovodných potrubí prepravnej sústavy.
  Dátum publikovania: 28.10.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 25.11.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Inšpekcia diaľkových potrubí
 • Prešov, Jazykový inštitút – úprava priestorov (výmena okien
  a presklenej striešky)".

  Dátum publikovania: 27.10.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 11.11.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Prešov, Jazykový inštitút – úprava priestorov (výmena okien
  a presklenej striešky)“.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On október 27, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Mäso a mäsové výrobky
  Dátum publikovania: 27.10.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom verejného obstarávania je nákup mäsa a mäsových výrobkov k zabezpečeniu prípravy stravy pre účastníkov školiacich aktivít na strediskách vo Veľkom Mederi a na Donovaloch.
 • Rozšírenie výrobných a servisných činností firmy CHETRA SK, s.r.o.
  Dátum publikovania: 27.10.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Obstaranie vyspelých technológií pre výrobu kovových dielcov, renováciu mechanických upchávok a servis. Technologické zariadenia sú zaradené do 3 logických celkov. Logické celky sa skladajú zo zariadení, ktoré sú funkčne a logicky prepojené v kontexte s ich využitím pri výrobe a servise mechanických upchávok a čerpadiel a spoločne zabezpečia inováciu výrobného procesu a poskytovaných služieb. Povinné súčasti dodania predmetu zákazky a podrobné technické špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Odborný portál cestovného ruchu- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 25.10.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 12.11.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je vytvorenie multimediálneho prezentačného portálu cestovného ruchu, ktorý bude slúžiť na propagáciu a trvalo udržateľný rozvoj turizmu v Malej Fatre a priľahlom okolí zameraný v prvom rade na potenciálnych návštevníkov zo zahraničia.
 • Audítorské a poradenské služby
  Dátum publikovania: 27.10.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky sú audítorské služby podľa platnej legislatívy SR a konzultačné služby. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On október 26, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On október 25, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Monitoring vplyvov diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica na životné prostredie – geologické faktory, povrchová a podzemná voda, hluk, technická seizmicita
  Dátum publikovania: 24.10.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je monitoring zložiek životného prostredia pred výstavbou (1 rok), počas výstavby (3 roky) a jeden rok po uvedení do prevádzky, a to: geologických faktorov, povrchových a podzemných vôd, hluku a technickej seizmicity.
 • CNC obrábací sústruh
  Dátum publikovania: 24.10.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 12.11.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je kúpa, inštalácia a spravádzkovanie nových, nepoužitých technológií, ktorých podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch vrátane kompletného zaškolenia pracovníkov osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní.
 • Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu poisteného a poistenie zodpovednosti za prevádzku osobnej dopravy.
  Dátum publikovania: 25.10.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 21.11.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Všeobecné poistenie zodpovednosti,
  Poisťovacie služby týkajúce sa strojového zariadenia/inžinierskych prác, doplnkového poistenia, likvidácie poistných udalostí, poistenia proti stratám, poistnej matematiky a poistenia správy odmien za záchranu,
  Doplnkové poistenie
 • Osobné ochranné prostriedky
  Dátum publikovania: 24.10.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je dodanie osobných ochranných prostriedkov vrátane dopravy do miest určenia v rozsahu ochranné odevy, bezpečnostná obuv a ostatné pomôcky podľa jednotlivých typov a druhov.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On október 23, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • "Šaľa OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
  Dátum publikovania: 22.10.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.10.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: „Šaľa OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
 • Pracovné ošatenie a pracovná obuv
  Dátum publikovania: 22.10.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 11.11.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je zabezpečenie pracovného ošatenia a pracovnej obuvi pre vybraných zamestnancov verejného obstarávateľa v zmysle § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasťou predmetu zákazky je aj doprava pracovného ošatenia a pracovnej obuvi do miesta dodania (objekty ústredia a pobočiek verejného obstarávateľa) a jeho vykládka na určené miesto v objekte miesta dodania. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch, časť B.1 Opis predmetu zákazky.
 • Prenájom technologických zariadení.
  Dátum publikovania: 23.10.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Iné služby
 • Trvanlivé potraviny
  Dátum publikovania: 22.10.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 14.11.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Trvanlivé potraviny

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On október 22, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Služobné psy
  Dátum publikovania: 21.10.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Psy určené k služobnému využitiu v podmienkach Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR.
 • Výkonové transformátory.
  Dátum publikovania: 22.10.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Transformátory
 • PCÚ Galanta – rekonštrukcia
  Dátum publikovania: 21.10.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 07.11.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu colného úradu a dobudovanie kanalizačnej prípojky. Cieľom rekonštrukcie je obnova a modernizácia priestorov colného úradu PCU Galanta v nasledovnom rozsahu: Ide o realizáciu nasledovných stavebných prác: realizácia novej kanalizačnej prípojky z budovy PCÚ Galanta do verejnej kanalizačnej siete, úprava vnútornej kanalizácie, vodovodu a elektroinštalácie pre kuchynku vrátane súvisiacich stavebných úprav, demontáž pôvodných drevených okien, dodávka a montáž nových plastových okien vrátane žalúzií, demontáž a spätná montáž vnútorných a vonkajších parapetov, úprava ostení a súvisiace stavebné práce, strhnutie časti jestvujúcich PVC podláh a položenie kobercov a PVC povlakov, nátery zámočníckych konštrukcií, rekonštrukcia časti sociálnych zariadení, výmena bočných vstupných dverí, vymaľovanie priestorov. Podrobne uvedené v súťažných podkladov, projektovej dokumentácii stavby a výkaze výmer.
 • Stravné poukážky pre zamestnancov NPPC.
  Dátum publikovania: 22.10.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov NPPC formou stravných poukážok.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On október 21, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Didaktické hračky a didaktické prostriedky
  Dátum publikovania: 20.10.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka didaktických hračiek a didaktických prostriedkov podľa špecifikácie, ktorá bude uvedená v Prílohe č. 1 súťažných podkladov, vrátane súvisiacich služieb, najmä dodávka, doprava, vykládka na základe zmluvy. Miestom dodávky budú materské školy a základné školy na území SR.
 • Upratovanie budov v správe Bytového podniku mesta Košice, s.r.o.
  Dátum publikovania: 20.10.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je pravidelné a nepravidelné upratovanie administratívnych a sociálnych priestorov budov v správe Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. Pravidelné upratovanie zahŕňa: – upratovanie priestorov budovy Magistrátu mesta Košice o výmere 16 974,05 m2, – upratovanie priestorov Polikliniky KVP a Zdravotného strediska Ťahanovce (Polikliniky Ťahanovce) v celkovej výmere 2 811 m2 a – vykonávania bežnej (letnej) údržby v exteriéri budovy Magistrátu mesta Košice vrátane zabezpečenia čistiacich prostriedkov a mechanizmov potrebných na kvalitné vykonávanie diela, – vykonávania bežnej (letnej) údržby v exteriéri budovy Polikliniky KVP a Zdravotného strediska Ťahanovce. Nepravidelné upratovanie zahŕňa: – strojové čistenie a chemická úprava kameninových a PVC podláh (polymerizácia), – umývanie opláštenia budovy Magistrátu mesta Košice pomocou horolezeckej techniky, – očistenie a likvidácia nebezpečného odpadu z okenných parapetov (holubí trus) a následná dezinfekcia, – pohotovosť za 1 pracovníka v budove Magistrátu mesta Košice (promptná reakcia na výskyt nepredvídateľných udalostí, resp. havarijných stavov do 1 hodiny), – pohotovosť za 1 pracovníka v budove Polikliniky KVP a Zdravotného strediska Ťahanovce (promptná reakcia na – výskyt nepredvídateľných udalostí, resp. havarijných stavov do 1 hodiny), – zimná údržba exteriéru budovy Magistrátu mesta Košice, Polikliniky KVP a Zdravotného strediska Ťahanovce.
 • Dodávka inovatívnej technológie pre spoločnosť SUZAR spol. s r.o.
  Dátum publikovania: 20.10.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.12.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je technologické zariadenie v členení : – 1 ks CNC hydraulický ohraňovací lis , ktorý bude využívaný na ohýbanie a profilovanie plechových dielov s vyššou presnosťou – 1 ks elektrická signovačka (lemovačka) plechu, ktorá bude využívaná na obrubovanie, lemovanie, zakladanie alebo vyrovnávanie plechov, – 1ks elektrická zakružovačka plechu, ktorá bude využívaná na zakružovanie plechov do valcov, miernych kužeľov a k čiastočnému rovnaniu plechov, -1 ks stroj na výrobu rebrovaných rúr, ktorý bude využívaný na valcovanie rebrovania na rúrky z rôznych materiálov, využívané pri výrobe ohrievačov a tepelných registrov, Súčasťou dodávky zariadení vrátane licencií za používanie súvisiaceho softvéru je ich doprava na miesto plnenia, inštalácia zariadení a uvedenie do prevádzky, zaškolenie na nainštalovaných zariadeniach (na užívateľskej úrovni) zodpovedných osôb verejného obstarávateľa v potrebnom rozsahu a odovzdanie dokumentácie potrebnej na ich používanie (inštalačná dokumentácia, pracovné manuály) . Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
 • Spoločné obstarávanie elektrickej energie pre obce patriace do Združenia miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
  Dátum publikovania: 20.10.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 14.11.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre organizácie pristupujúce k verejnému obstarávaniu na základe podmienok stanovených v súťažných podkladoch.

Digest powered by RSS Digest