verejne obstaravanie

On október 30, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Predmetom zákazky je dodanie originálnych náplní a fotovalcov do tlačiarní a kopírovacích strojov vrátane dopravy na miesto určenia uvedené v bode 1. tejto výzvy, podľa požiadaviek uvedených v bode 4. tejto výzvy
  Dátum publikovania: 28.10.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.11.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodanie originálnych náplní a fotovalcov do tlačiarní a kopírovacích strojov vrátane dopravy na miesto určenia uvedené v bode 1. tejto výzvy, podľa požiadaviek uvedených v bode 4. tejto výzvy
 • Finančné služby
  Dátum publikovania: 29.10.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Finančné služby,
  Bankové služby
 • Výstavba strediska pre spracovanie zeleniny
  Dátum publikovania: 26.10.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.11.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Projektová dokumentácia rieši návrh areálu strediska na spracovanie a predaj ovocia a zeleniny v katastrálnom území obce Okoličná na Ostrove. V rámci tohto návrhu rieši aj rekonštrukciu sociálnej budovy, zmenu stavby pred dokončením prevádzkovej budovy. Okrem toho projekt rieši aj areálové inžinierske siete. Do procesu verejného obstarávania budú zaradené nasledovné SO: SO-01 Sociálna budova rekonštrukcia SO-04 Vonkajšie rozvody NN a osvetlenie SO-05 Rekonštrukcia studne SO-06 Areálový rozvod vody SO-07 Prevádzková budova – zmena stavby pred dokončením SO-08 Vnútroareálová kanalizácia splašková Podrobnejší rozpis v súťažných podkladoch a v stavebnej projektovej dokumentácii
 • Služby informačných technológií
  Dátum publikovania: 29.10.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Služby informačných technológií,
  Systémové analýzy a programovanie,
  Plánovanie implementácie systémov,
  Vývoj softvéru,
  Servery,
  Súborové servery,
  Programovanie aplikačného softvéru,
  Dodávky softvéru,
  Implementácia softvéru,
  Konfigurovanie softvéru,
  Poradenstvo pri integrácii softvéru,
  Služby súvisiace so softvérom,
  Súbor služieb na vývoj softvéru,
  Služby týkajúce sa podpory systému

Digest powered by RSS Digest

Comments are closed.